Květná neděle

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7
2. čtení: Flp 2, 6-11
Evangelium: Mk 14, 1-15,47
K dnešnímu dlouhému pašijovému evangeliu Vám povím jen jeden takový krátký příběh. Žádal jsem Boha, aby mě zbavil mé pýchy, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že to není jeho věc zbavovat mě pýchy, že se jí musím zříci sám.
Žádal jsem Boha, aby uzdravil mého postiženého syna, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že tělo je pomíjivé.
Žádal jsem Boha, aby mně dal trpělivost, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že trpělivost je plodem trápení. Není to dar, je třeba si ji zasloužit.
Žádal jsem Boha, aby mě dal štěstí, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že on mi dá své dary. Štěstí je mým úkolem.
Žádal jsem Boha, aby ode mě odvrátil utrpení, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že utrpení nás osvobozuje od světských starostí a přibližuje nás k němu.
Žádal jsem Boha, aby dal růst mému duchu, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že ho musím rozvíjet sám a on mi pomůže, abych přinášel užitek.
Žádal jsem Boha, aby mě miloval, a Bůh řekl: „Ano.“ Obětoval svého jediného Syna, který pro mě zemřel, a jednoho dne půjdu do nebe, protože věřím.
Žádal jsem Boha, aby mi pomohl milovat ostatní tak, jako on miluje mě, a Bůh řekl: „Ach, konečně jsi pochopil!“
Amen