Zelený čtvrtek

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 12, 1-8.11-14
2. čtení: 1 Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13, 1-15
V dnešním evangeliu čteme, že Ježíš se nám vydává do krajnosti a jak na jeho lásku máme odpovídat my lidé? Povím Vám krátký příběh.
V malé vesničce žil skromný švec. Jednoho dne dostal vzkaz: „Dnes tě v tvém malém krámku osobně navštíví Ježíš Kristus.“ Švec uklidil svůj obchůdek, vyluxoval a dal všechno do pořádku. Dokonce pro Ježíše připravil malé občerstvení. Oblékl si nejlepší šaty a nadšeně očekával Ježíšovu návštěvu. Během dne vešla do obchodu žena s velmi špatnou pověstí. Švec si v duchu řekl: „Co kdyby teď vešel Ježíš?“ Nejprve jí chtěl říct: „Promiňte, ale mohla byste se zastavit jindy?“ Ale ovládl se, byl k ženě laskavý a snažil se ji obsloužit, jak nejlépe uměl. Do krámku přišli i jiní lidé: malý chlapec, chudá vdova a mnoho dalších. Při každé návštěvě cítil švec mírné napětí, protože se bál, že Ježíš právě vstoupí. Navzdory tomu vůči každému zachovával laskavý přístup. Den se chýlil ke konci a Ježíš nepřicházel. Když byl obchod ještě otevřený, vstoupil do něj opilec. Téměř se už setmělo a švec byl trochu zklamaný, že se Ježíš nezastavil. Tak se rozhodl nabídnout pohoštění připravené pro Ježíše opilci. Když nastal večer, švec se v modlitbě obrátil k Ježíši a zeptal se: „Proč jsi se dnes nezastavil u mě v obchodě? Nechal jsi mě celý den čekat.“ A pak uslyšel hlas, který mu říkal: „Dnes jsem se v tvém obchodě zastavil několikrát. Byl jsem v každém člověku, který k tobě přišel. Děkuji ti, že jsi se mnou vždy dobře zacházel.“
Bratři a sestry, říkáváme, že Ježíš je přítomen v každém člověku, se kterým se v životě potkáme. Lehce se nám to říká, snadno rozumem chápe, ale obtížně se tato myšlenka přijímá a žije. Není lehké přijmout tuto skutečnost, není lehké chovat se ke každému člo¬věku tak, jak bychom se chovali k Ježíši. Není snadné vidět v každém člověku Ježíše. Není těžké obje¬vit Ježíše ve světci, nemusí být těžké vidět Ježíše v člověku, který se nám líbí nebo kterého milujeme. Ale hledat Ježíše v každém člověku, to je velmi obtížné. My však máme vidět Ježíše i v člověku, který nás kri¬tizuje, který nás obírá o čas a k tomu se chovat podobně, jako se chval Ježíš ke svým učedníkům a to je myslím hlavní poselství dnešního evangelia.
Amen