Komunitní centrum Lipovec - Plášť Panny Marie

Základní informace:
Projekt představuje rekonstrukci stávajícího objektu na komunitní centrum v obci Lipovec, jakožto místa pro setkávání osob z řad cílových skupin a členů komunity, za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.
Cíle projektu:
Cílem projektu je vybudovat centrum, které bude ctít principy komunitního rozvoje a komunitní péče, přičemž jeho náplň a tematické zaměření povede k rozvoji komunity, sociální integraci a prostředí příznivého pro život.
Výsledky projektu:
Výstupem projektu bude komunitní centrum, potažmo činnosti jím poskytované. Tyto budou nabízeny především prostřednictvím spolupráce s místními aktéry, dále bude provedeno slavnostní otevření komunitního centra či realizována informační kampaň za pomoci letáčků, které by byly umístěné na místech s vyšší návštěvností (obecní úřady, čekárny lékařů, knihovny, obchody, Charita Blansko, místní regionální noviny aj.).
Projekt Komunitní centrum Lipovec je financován z EU.