21
Led

3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jon 3,1-5.10
2. čtení: 1 Kor 7,29-31
Evangelium: Mk 1,14-20

16
Led

2. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Sam  3,3b – 10,19
2. čtení: 1 Kor 6,13c – 15a. 17-20
Evangelium: Jan 1, 35-42

8
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 42,1-4.6-7
2. čtení: Sk 10,34-38
Evangelium: Mk 1,6b-11

7
Led

Farní kavárna - leden 2018

Farní kavárna

Farní kavárna

Farní kavárna

7
Led

Křest Páně

Křest Páně

Křest Páně

Křest Páně

1
Led

Matka Boží, Panna Maria - 1. ledna

Liturgické texty: 1. čtení: Nm 6, 22-27
2. čtení: Gal 4, 4-7
Evangelium: Lk 2, 16-21

31
Pro

Svátek svaté rodiny

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 15, 1-6; 21, 1-3
2. čtení: Žid 11,8. 11-12. 17-19
Evangelium: Lk 2, 22-40
Jelikož dnes nejsem úplně zdráv a rovněž jsem se dopředu nestačil dobře připravit na dnešní svátek svaté rodiny, napadlo mě, že Vám řeknu jeden humorný příběh, který občas používám jako svatební kázání, jelikož se tak trochu týká i života rodinného.
Je to bajka, která se týká stvoření prvních lidí Adama a Evy. Tato bajka vypráví, že Bůh stvořil Adama jednou, ale Evu čtyřikrát…

30
Pro

Sv. Štěpán - 26.prosince

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 6,8-10; 7,54-60
Evangelium: Mt 10,17-22

27
Pro

Vánoce 2017

Štědrý den 2017

štědrý den 2017

štědrý den 2017

štědrý den 2017

25
Pro

Narození Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52, 7-10
2. čtení: Žid 1, 1-6
Evangelium: Jan 1, 1-18

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS