27
Srp

Benefiční koncert Ondry Dvořáka na podporu farností v pohraničí

27
Srp

21. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 66, 18-21
2. čtení: Žid 12, 5-7. 11-13
Evangelium: Lk 13, 22-30

16
Srp

Primice P. Petr Justin Dvorský

16
Srp

20. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 38, 4-6. 8-10
2. čtení: Žid 12, 1-4
Evangelium: Lk 12, 49-53

10
Srp

Kněžské svěcení P. Petra Justina Dvorského

V neděli 7.8. 2016 přijal kněžské svěcení P. Petr Justin Dvorský OP rodák z Ostrova u Macochy od biskupa Mons. Tomáše Holuba.

9
Srp

Farní kavárna - srpen 2016

1

2

3

8
Srp

Primice Petr Justin Dvorský

8
Srp

19. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 18, 6-9
2. čtení: Žid 11,1-2. 8-19
Evangelium: Lk 12, 32-48

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS