27
Kvě

První svaté přijímání v Ostrově 2016

1

2

3

25
Kvě

Velký úklid v Ostrově před císařskou jeskyní

1

2

3

23
Kvě

Děti v náboženství v Lipovci 2016

1

2

3

23
Kvě

Kázání k 1. sv. přijímání

Milí farníci, rodiče a děti,

23
Kvě

Slavnost Nejsvětější Trojice

Liturgické texty: 1. čtení: Př 8, 22-31
2. čtení: Řím 5, 1-5
Evangelium: Jan 16, 12-15

23
Kvě

Slavnost seslání Ducha svatého

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 2, 1-11
2. čtení: Řím 8, 8-17
Evangelium: Jan 14, 15-16. 23b-26

21
Kvě

Pouť do Císařské jeskyně

Císařská jeskyně

Císařská jeskyně

Císařská jeskyně

14
Kvě

7. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 7, 55-60
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20
Evangelium: Jan 17, 20-26

14
Kvě

Tradiční pouť do Březiny 13.5.2016

Pouť Březina

pouť Březina

pouť Březina

8
Kvě

Mše sv. novokněze p. Marka Coufala dne 8. 5. 2016

Marek Coufal

Marek Coufal

Marek Coufal

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS