Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 30 min 49 sek zpět

První pastýřský list biskupa Pavla

3 Červenec, 2022 - 12:00
V neděli 3. července 2022 se při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze četl první pastýřský list nového sídelního biskupa Pavla Konzbula, ve kterém představil tři hlavní priority, které chce ve své službě naplňovat .

Letní Teologický seminář

30 Červen, 2022 - 12:00
Přijďte se osvěžit duchovně, teologicky a společensky na třetí ročník Letního teologického semináře. Koná se ve dnech 15. až 16. července 2022, přednášejícími letos budou P. Zdeněk Drštka a P. David Ambrož.

Fotogalerie ze slavnosti na Petrově

30 Červen, 2022 - 12:00
Přinášíme fotogalerii ze slavnost sv: Petra a Pavla, při které se nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul ujal úřadu.

Na Petrov přijde třetí Pavel

29 Červen, 2022 - 12:00
Po biskupovi Konzbulovi a generálním vikáři Kafkovi přijde na Petrov třetí Pavel. Biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání se k 1. srpnu 2022 stane dosavadní velkomeziříčský farář a děkan R.D. Mgr. Pavel Šenkyřík.

Pavel Kafka novým generálním vikářem v Brně

29 Červen, 2022 - 12:00
Při slavnostní bohoslužbě v den diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 oznámil biskup Pavel Konzbul jména svých nejbližších spolupracovníků. Generálním vikářem brněnské diecéze jmenoval od 1. července 2022 R.D. Mgr. Pavla Kafku.

Pavel Kafka: Spokojený farář, náš cíl!

29 Červen, 2022 - 12:00
Po Karlu Satoriovi, Jiřím Mikuláškovi, a biskupovi Pavlu Konzbulovi se R.D. Mgr. Pavel Kafka stává v porevoluční době čtvrtým generálním vikářem brněnské diecéze. Dva dny před nástupem do nové funkce jsme ho požádali o krátký rozhovor.

Biskup Cikrle předal štafetový kolík

29 Červen, 2022 - 12:00
V závěru bohoslužby 29. června 2022 předal biskup Vojtěch Cikrle štafetový kolík, a to nejen obrazně, svému nástupci Pavlu Konzbulovi.

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

29 Červen, 2022 - 12:00
Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.

Diecézní synodální tým povede Petr Šikula

28 Červen, 2022 - 12:00
Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ se od 1. července 2022 stává R.D. ThLic. Petr Šikula.

Přímé přenosy z Petrova 29. června 2022

27 Červen, 2022 - 12:00
Pontifikální bohoslužbu 29. června 2022 v 16.00 hodin, kde nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze, bude živě přenášet Televize Noe a Radio Proglas.

Kněžská pouť v Kostelním Vydří 2022

24 Červen, 2022 - 12:00
Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskuteční v sobotu 16. července 2022 v 10.00 hodin v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem bude emeritní biskup Vojtěch Cikrle.

Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích 2022

24 Červen, 2022 - 12:00
Pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, se bude konat 5. července 2022 v 16.30 hodin v Mikulčicích. Hlavním celebrantem a kazatelem bude biskup Vojtěch Cikrle.

Biskup Konzbul zakončí Katolickou charismatickou konferenci 2022

20 Červen, 2022 - 12:00
Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Bohoslužbu na závěr konference v neděli 10. července 2022 v 11.00 hodin bude v pavilonu F na brněnském výstavišti slavit nový brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul.

Studenti Biskupského gymnázia zakončí školní rok 2021/2022 v katedrále

20 Červen, 2022 - 12:00
Školní rok zakončí studenti a pedagogové brněnského Biskupského gymnázia v katedrále sv. Petra a Pavla, a to ve čtvrtek 30. června 2022 v 8.30 hodin. Bohoslužbu bude celebrovat biskup Vojtěch Cikrle, který v roce 1990 činnost Biskupského gymnázia obnovil.

Fotogalerie z kněžského a jáhenského svěcení

20 Červen, 2022 - 12:00
V sobotu 18. června vysvětil biskup Cikrle tři novokněze a jednoho jáhna. Fotogalerie ZDE Foto Dušan Kadlec

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 2022

20 Červen, 2022 - 12:00
Pontifikální bohoslužbou v den slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova 24. června 2022 vyvrcholí adorační den petrovské farnosti.

Ve Velké Bíteši budou uchovávat ostatky svatého papeže Jana Pavla II.

20 Červen, 2022 - 12:00
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude v neděli 26. června 2022 v 9.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši při pontifikální mši slavnostně instalovat relikviáře s ostatkem sv. papeže Jana Pavla II.

Slavnostní uvedení biskupa Konzbula do úřadu

20 Červen, 2022 - 12:00
V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze.

Slavnost Těla a krve Páně v Brně 2021

17 Červen, 2022 - 12:00
Slavnost Těla a krve Páně bude v jihomoravské metropoli slavena v neděli 19. června 2022. V 15.30 hodin bude zahájena bohoslužbou v kostele sv. Janů v Minoritské ulici a ukončí ji biskup Vojtěch Cikrle na Petrově.

Slavnostní uvedení biskupa Konzbula do úřadu

17 Červen, 2022 - 12:00
V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze.

Stránky