Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 1 hodina 1 min zpět

Hudební zastavení u sv. Augustina

4 hodiny 15 min zpět
V neděli 24. března 2019 od 15.00 hodin se koná v kostele sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti (náměstí Míru), postní pořad hudby a slova Zastavení se sv. Františkem z Assisi a sv. Janem od Kříže. Účinkují Vladimír Krátký a Graffovo kvarteto.

Miláček Páně

4 hodiny 15 min zpět
Ve středu 20. března 2019 v 19.00 hodin se v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách koná další Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát s knězem-salesiánem, překladatelem a publicistou P. Zdeňkem Jančaříkem.

Postní duchovní obnova u sv. Augustina

4 hodiny 15 min zpět
Postní duchovní obnovu spojenou s akcí 24 hodin pro Pána pořádá farnost Brno-sv. Augustin ve dnech 29. až 30. března 2019.

Skrze zranění ke zrání

4 hodiny 15 min zpět
Postní duchovní obnovu s Mons. Adamem Ruckim pořádá farnost Brno Řečkovice ve dnech 22. až 23. března 2019.

Good Ways – nový projekt pro mládež

18 Březen, 2019 - 12:00
Sdružení Petrov, z. s. pořádá letos o prázdninách (19. – 26. 8. 2019) závod po městech v České republice, během něhož účastníky čeká spousta výzev a úkolů. Cílem akce, která vychází z křesťanství a jeho hodnot, je vystoupit ze své komfortní zóny a zaměřit se i na potřeby druhých.

Cyrilometodějské školy hledají zaměstnance

11 Březen, 2019 - 12:00
Ředitelství Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa personalisty - hospodáře - sekretáře ředitele na celý úvazek.

S milosrdnými bratry na Kuksu

11 Březen, 2019 - 12:00
Akce „s milosrdnými bratry na Kuksu“ je kulturně duchovní setkání s řeholníky určené pro mladé muže od 18 do 40 let, kteří se cítí být povoláni sloužit potřebným lidem a žít v komunitě.

Šesté výročí zvolení papeže Františka

8 Březen, 2019 - 12:00
Ve čtvrtek 21. března 2019 v 17.00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze sloužena mše svatá při příležitosti šestého výročí zvolení papeže Františka.

Křížová cesta v díle Milivoje Husáka

8 Březen, 2019 - 12:00
Diecézní muzeum Brno pořádá výstavu „Zastavení. Křížová cesta v díle Milivoje Husáka“, která bude probíhat od 15. března do 18. května 2019 v salonku Diecézního muzea (Petrov 1)

Pobožnosti na Svatých schodech u minoritů

8 Březen, 2019 - 12:00
Kající pobožnosti na Svatých schodech v brněnské Loretě (kostel sv. Janů v Brně v Minoritské ulici) se budou v postní době konat vždy ve středu po odpoledni mši v 15.30 hodin a pátek po mši v 10.00 hodin. V ranních hodinách také o Velikonočním triduu.

Nebojte se!

6 Březen, 2019 - 12:00
Úvahy k zamyšlení nad postní dobou a Velikonocemi jsou vybrány z publikace brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho „Nebojte se!“.

Postní almužna 2019

6 Březen, 2019 - 12:00
K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

100 let založení provincie milosrdných bratří

6 Březen, 2019 - 12:00
V pátek 8. března 2019 v 18.00 hodin bude v kostele sv. Leopolda v Brně slavit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul děkovnou bohoslužbu při příležitosti 100. výročí založení československé provincie milosrdných bratří. Koná se tak právě v den slavnosti sv. Jana z Boha, zakladatele Řádu milosrdných bratří.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na březen

6 Březen, 2019 - 12:00
Představujeme aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro tento měsíc. Prosme, abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

Dívčí olympiáda v Telnici

5 Březen, 2019 - 12:00
V sobotu 30. března 2019 od 8.00 hodin proběhne v Telnici Dívčí olympiáda .

Programové tipy Radia Proglas na 10. týden 2019

5 Březen, 2019 - 12:00
V týdnu od 4. do 10. března se můžete těšit např. na novou rubriku Informace, nebo manipulace?, která se bude věnovat aktuálně šířeným zavádějícím a lživým informacím ve veřejném prostoru, jejich vzniku i dopadům. Na Popeleční středu je připraven speciální program, připojit se můžete k modlitbě Křížové cesty a přenosu mše svaté,

Když nestihnete zajít pro popelec během dne ...

5 Březen, 2019 - 12:00
Pokud na Popeleční středu 6. března 2019 budete dlouho pracovat a chtěli byste ještě zajít na bohoslužbu, při které se bude udělovat popelce, tak můžete v Brně využít večerní mši ve 20.00 hodin v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí.

Postní doba je časem obnovy a obrácení se k Bohu

4 Březen, 2019 - 12:00
Tento týden vstoupíme na Popeleční středu do postní doby. Jaká jsou její specifika, jaké výzvy nám postní doba nabízí, jak se nazývají jednotlivé postní neděle a jak se v této době připravují katechumeni na svůj křest jsou témata tohoto shrnutí.

Už znáte Šalamounky?

1 Březen, 2019 - 12:00
Šalamounky vycházejí od roku 2002 a jejich cílem je nabídnout věřícím luštitelům křížovkářský časopis s křesťanským obsahem. Největší radost z časopisu Šalamounky mají starší lidé. V každém čísle je však také stránka věnovaná dětským luštitelům.

Popeleční středa 2019

27 Únor, 2019 - 12:00
Popeleční středou (letos 6. března) vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude v 17.30 hodin předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul bude mít na Popeleční středu mši v 18.00 hodin v Šitbořicích..

Stránky