Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 1 hodina 33 min zpět

Charitativní adventní trhy na Petrově

4 hodiny 59 min zpět
V brněnských Zahradách pod Petrovem proběhnou ve dnech 17. až 18. prosince 2022 Charitativní adventní trhy, jejichž cílem je podpořit organizace, které jsou závislé na finanční podpoře zvenčí, a zároveň rozšířit povědomí o jejich existenci či práci.

Fotogalerie z bohoslužby k 245. výročí založení Biskupství brněnského

6 Prosinec, 2022 - 12:00
V neděli 4. prosince 2022 byla v katedrále sv. Petra a Pavla slavena děkovná bohoslužba při příležitosti 245. výročí založení Biskupství brněnského. Hlavním celebrantem byl brněnský biskup Pavel Konzbul, kazatelem biskup Vojtěch Cikrle.

Farnost Brno-Křenová. Hodina modliteb za svět

5 Prosinec, 2022 - 12:00
Ve čtvrtek 8. prosince 2022 bude v kostele v Brně v Křenové ulici „Hodina modliteb za svět“

SOŠ Sociální u Matky Boží Jihlava slaví 30 let od založení

5 Prosinec, 2022 - 12:00
Při příležitosti 30. výročí založení SOŠ Sociální u Matky Boží Jihlava bude brněnský biskup Pavel Konzbul slavit ve středu 7. prosince 2022 v 9.00 hodin děkovnou bohoslužbu v kapli školy.

Děkovná mše k 245. výročí založení biskupství

3 Prosinec, 2022 - 12:00
V neděli 4. prosince 2022 v 10.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla slavena děkovná bohoslužba při příležitosti 245. výročí založení Biskupství brněnského.

Prosincové Žabovřeské rozmlouvání

30 Listopad, 2022 - 12:00
Ve středu 7. prosince 2022 v 19.00 hodin se bude konat další díl Žabovřeského rozmlouvání v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně.

Synoda o synodální církvi: dialog, naslouchání a rozlišování pokračuje

30 Listopad, 2022 - 12:00
V pondělí a v úterý se v Římě setkávají vedoucí představitelé kontinentální fáze synody o synodální církvi, kteří mají možnost hovořit přímo s jejím sekretariátem, který tento proces řídí.

Noční krizové centrum pro lidi bez domova

29 Listopad, 2022 - 12:00
Diecézní charita Brno i letošní zimu otevře Noční krizové centrum. To bude v provozu od 1. prosince do 28. února. Jedná se o bezplatnou možnost přečkat noc v teple a bezpečí. Slouží lidem žijícím na ulici, kteří nemohou či nechtějí využít sociálních služeb, např. nocleháren.

Mons. Jan Mráz bude uveden do úřadu probošta pražské kapituly

28 Listopad, 2022 - 12:00
Slavnostní nešpory s uvedením Mons. Jana Mráze do úřadu probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském zazní v kapitulním kostele Všech svatých v neděli 11. prosince 2022 v 17.00 hodin.

P. Šikula: Víc hlav víc ví

28 Listopad, 2022 - 12:00
Diecézní koordinátor pro synodu P. ThLic. Petr Šikula přibližuje atmosféru diecézního synodálního setkání, které se uskutečnilo v listopadu v Brně.

Aplikace Průvodce adventem 2022

25 Listopad, 2022 - 12:00
Průvodce adventem je nyní možné využít také ve formě aplikace pro Android, iPad a iPhone. Aplikace je dostupná zdarma na Google Play a  AppStore.

Advent 2022 na Petrově

25 Listopad, 2022 - 12:00
Přehled adventních duchovních a kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ZDE.  

Roráty 2022 na Petrově

24 Listopad, 2022 - 12:00
Roráty připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti.

Dokument „Biblické zdroje synodality“

24 Listopad, 2022 - 12:00
Biblická podskupina Komise pro spiritualitu přináší dokument „Biblické zdroje synodality“.

Dokument Spiritualita synodality

24 Listopad, 2022 - 12:00
Komise pro spiritualitu přináší dokument "Spiritualita synodality", který představuje několik základních aspektů a podkladů pro hlubší poznání a rozvoj spirituality synodality a synodálního procesu.

Ohlédnutí za listopadovým diecézním synodálním setkáním

22 Listopad, 2022 - 12:00
V sobotu 19. listopadu 2022 se v prostorách Biskupského gymnázia v Brně konalo diecézní synodální setkání, kterého se účastnilo přes 120 moderátorů farních skupin z brněnské diecéze, i dalších osob aktivně zapojených do synodální cesty.

6. prosinec - svátek svatého Mikuláše

21 Listopad, 2022 - 12:00
Svatý Mikuláš žil již před 1 700 lety v Řecku a v Turecku. Zde se jako mladý stal biskupem v Myře. Jeho život byl poznamenán pronásledováním křesťanů na počátku 4. století.

Pozvání na roráty

21 Listopad, 2022 - 12:00
„Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry).

Kauza blahořečení kněží-mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly postupuje k dalšímu jednání

21 Listopad, 2022 - 12:00
Dle informací Mons. Karla Orlity, dne 15. listopadu 2022 zasedala v Římě na Dikasteriu pro záležitost svatých historická komise, která po prostudování spisu (positio) kněží Václava Drboly a Jana Buly rozhodla kladně.

Pastýřský list biskupa Pavla o povolání

20 Listopad, 2022 - 12:00
V den slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2022 se při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze četl „Pastýřský list biskupa Pavla o povolání“ .

Stránky