Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 42 min 42 sek zpět

Český rozhlas opět vydává noty k České mši vánoční J. J. Ryby

12 Listopad, 2018 - 12:00
Hudební vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu se rozhodlo znovu vydat jeden z klenotů české hudby, pocházející z rožmitálského kúru. Noty k České mši vánoční J. J. Ryby tak chce obnovit a zpracovat i pro další generace; a to hned ve třech provedeních - v původním znění, pro komorní obsazení a v podobě klavírního výtahu.

Programové tipy Radia Proglas na 46. týden 2018

12 Listopad, 2018 - 12:00
V týdnu od 12. do 18. listopadu uslyšíte na Proglasu rozhovor s filosofem a signatářem Charty 77 Danielem Kroupou, nebo pořad Lví silou, vzletem sokolím, který se věnuje historii Sokola.

Svatý Martin přijede v neděli na Petrov

9 Listopad, 2018 - 12:00
Svatomartinské oslavy v Brně zahájí v neděli 11. listopadu 2018 v 10.00 hodin žehnání svatomartinského vína v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Poté se svatý Martin vydá na svém bílém koni středem města na náměstí Svobody, kde zahájí degustaci svatomartinského vína.

Jak si letos připomenout Den Bible?

9 Listopad, 2018 - 12:00
Na neděli 18. listopadu připadá letos Den Bible, který se tradičně slaví týden před Slavností Ježíše Krista Krále. Záměrem je podpořit šíření Bible v našich zemích a proto v tento den probíhá v katolických kostelích sbírka. Níže najdete různé tipy, jak si Den Bible připomenout; ve farnosti, při výuce náboženství nebo doma v rodině.

Svatý Martin – husa a víno?

8 Listopad, 2018 - 12:00
Žehnání Svatomartinského vína se stalo po roce 2005 novodobou tradicí. Obnovená vinařská tradice, jejíž cíle byly a jsou jednoznačně komerční, by si zasloužila doplnění. Kdo je vlastně svatý Martin, jehož svátek byl i v naších zemích dříve hojně slaven, a to ne pitím vína a pečením svatomartinské husy?

Na Petrově poděkují za svobodu

8 Listopad, 2018 - 12:00
Při příležitosti letošního 17. listopadu bude v předvečer státního svátku slavit v pátek 16. listopadu 2018 v 17.30 hodin dómský farář P. Tomáš Koumal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla bohoslužbu s poděkováním za svobodu v naší zemi.

Poselství papeže Františka ke Světovému dni chudých 2018

8 Listopad, 2018 - 12:00
V neděli 18. listopadu 2018 si bude církev připomínat Světový den chudých, který papež František ustanovil na závěr roku Božího milosrdenství vždy na 33. neděli v mezidobí. Letos proběhne již po druhé a ve svém poselství se papež opřel o slova žalmu „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7).

Poutní mše ke sv. Leopoldovi u milosrdných bratří

7 Listopad, 2018 - 12:00
V pátek 16. listopadu 2018 v 18.00 hodin budou milosrdní bratři v Brně slavit poutní mši svatou ke sv. Leopoldu, patronu jejich brněnského klášterního kostela.

Biskup Cikrle požehná varhany v Třebíči

6 Listopad, 2018 - 12:00
V neděli 11. listopadu 2018, v den svátku svatého Martina, požehná při pontifikální bohoslužbě v 9.30 hodin brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle varhany v kostele sv. Martina v Třebíči.

Všichni v Kristově škole

6 Listopad, 2018 - 12:00
Na konci října se v Arcibiskupském kněžském semináři (AKS) uskutečnilo setkání rodičů seminaristů prvního ročníku s představenými AKS a všemi bohoslovci.

Fotogalerie z návštěvy knížete Jana Adama II. ve Vranově u Brna

6 Listopad, 2018 - 12:00
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 navštívil lichtenštejnský kníže v doprovodu dalších členů rodiny Vranov u Brna. Fotogalerie ZDE

Manželství není přežitek

6 Listopad, 2018 - 12:00
K 50. výročí vydání encykliky Humanae vitae připravil z.s. Hippokrates publikaci Manželství není přežitek, která je určena pro všechny, kteří žijí v manželství nebo se na manželství připravují.

Hrůzy války ať připomenou zvony

2 Listopad, 2018 - 12:00
Římskokatolická církev v ČR se chce připojit k iniciativě britské ambasády, a letos poprvé si u nás připomenout výročí konce první světové války tím, že se 11. listopadu 2018 ve 13.30 rozezní zvony.

Svatohubertská mše v Troubsku

2 Listopad, 2018 - 12:00
V neděli 4. listopadu 2018 v 9.00 hodin se koná v Troubsku ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie „Svatohubertská mše při příležitosti sedmdesáti let mysliveckého spolku Výrovka. Při mši budou neseny symboly lovu, nastoupí sokolníci a účinkovat bude chrámový sbor ze Střelic.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2018

2 Listopad, 2018 - 12:00
V rámci úmyslu Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2018 se můžeme modlit za to, aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti a také za to, aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

Katechismus v češtině. Nyní i elektronicky

31 Říjen, 2018 - 12:00
28. října se nejen zrodila předchůdkyně naší republiky, ale také elektronická verze jednoho ze základních dokumentů římskokatolické církve. Na celostátním katechetickém kongresu v Třešti byla totiž v neděli oficiálně představena a spuštěna aplikace Katechismus, která je nyní dostupná každému zájemci s androidním mobilním telefonem.

Sto let duchovního dědictví v Československu

31 Říjen, 2018 - 12:00
Při příležitosti 100 let od vzniku Československa pořádá Diecézní muzeum panelovou diskuzi s názvem „100 let duchovního dědictví v Československu“, která se uskuteční ve středu 14. listopadu 2018.

Zde jest v pravdě pole Boží

31 Říjen, 2018 - 12:00
Na vstupní brance ke hřbitovu v Telči je umístěna dobová veršovaná katecheze pro návštěvníky tohoto místa posledního odpočinku, která začíná slovy: „Zde jest v pravdě pole Boží, kam se boháč s chudým složí… “

Den se Služebníkem Božím Václavem Drbolou

29 Říjen, 2018 - 12:00
K 80. výročí kněžského svěcení P. Václava Drboly, jeho nástupu do farnosti Slavkov a 75. výročí působení ve farnosti Bučovice, pořádají farnosti Slavkov u Brna (dne 18. 11.2018) a Bučovice (dne 11.11.2018) tematický program.

Programové tipy Radia Proglas na 44. týden 2018

29 Říjen, 2018 - 12:00
V týdnu od 29. října do 4. listopadu začne na vlnách Proglasu projekt 100 let naší republiky – 100 let vašich vzpomínek. Více ZDE

Stránky