4. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 4, 8-12
2. čtení: 1 Jan 3, 1-2
Evangelium: Jan 10, 11-18
Dnešní neděle je nazývána nedělí dobrého pastýře, protože i v dnešním evangeliu Ježíš jasně říká: „Já jsem dobrý pastýř! Dobrý pastýř zná své ovce a dává za ně svůj život, takže z textu by pro nás jasně mělo vyplývat, že křesťané na tom musí být mnohem lépe, než lidé, kteří v Boha nevěří. A skutečně tomu, tak je, i když se nám může někdy snad i oprávněně zdát, že lidé bez Boha jsou na tom lépe, ale to je pouhá iluze.
Abychom alespoň trochu pochopili smysl našeho trápení a utrpení, zvláště tehdy, kdy se nám zdá, že lidem bez Boha se žije lépe, povím Vám jeden příběh.   
Jakási žena potkávala často pastýře s jeho stádem. Povšimla si, že pastýř stále nosí jednu mladou ovci ve své náruči. Zeptala se ho po příčině. „Podívejte se,“ řekl pastýř, „její nožka je zlomená.“ „Jak k tomu přišla?“ „Já sám jsem jí to udělal.“ „To je surové, jak jste mohl něco takového udělat?“ „Nuže,“ vysvětloval pastýř, „to bylo tak: Tato ovce byla rozpustilá, neposlušná a velmi vzpurná. Nechtěla poslouchat můj hlas. Buď odběhla docela sama od stáda, nebo odváděla také ještě ostatní s sebou na nebezpečná místa. A tak jsem to zvíře, abych ochránil jeho vlastní život a také i celé stádo, vzal do náruče a zlomil mu nohu. Přitom jsem i sám ve svém srdci pocítil hlubokou bolest.“ „Ale proč ji nenecháte doma, dokud se nožka nezahojí?“ „To právě bych nerad udělal. Zvíře náleží rovněž ke stádu, je to právě tak moje ovce jako i ostatní a nyní mne potřebuje více než ty druhé. Nyní ji beru do náruče, a když ji pokládám do trávy, podám jí často sám tu nejlepší píci a přináším jí tu nejlepší vodu a velice dobře si spolu rozumíme.“ „A nezůstane natrvalo chromá?“ „Ó ne, brzy jí bude lépe. Ale to již nebude ta ovce jako dříve. Nyní mne miluje a důvěřuje mi a zná můj hlas lépe nežli dříve a já s ní nebudu mít potom žádnou práci.“
Nevím, jestli tímto příběhem odpovídám zcela, ale věřte, že my všichni jsme obklopeni Boží láskou, a pokud se nám v životě dějí věci i velmi nepříjemné, často je to pro naše vlastní dobro, abychom byli Spaseni nejen my sami, ale i naši blízcí, protože i oni patří do Ježíšova stáda.
Amen