7. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 1, 15-17. 20-26
2. čtení: 1 Jan 4, 11-16
Evangelium: Jan 17, 11b-19
V dnešním druhém čtení se praví: Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. A k tomuto textu v dnešním evangeliu pozdvihá Ježíš oči k nebi a modlí se těmito slovy: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jako my. Co to znamená? Povím Vám jeden příběh.
Král se zamiloval do krásné, ale chudé ženy z lidu a nařídil, aby ji přivedli do paláce. Měl vážný úmysl oženit se s ní a udělat z ní královnu. Ale dívka záhadným způsobem onemocněla ve stejný den, kdy vkročila do paláce.
Povolali nejslavnější lékaře a léčitele z celého království. Ti však nic nesvedli. Ubohá dívka se zmítala mezi životem a smrtí. Zoufalý král nabídl půl království tomu, kdo ji dokáže vyléčit. Ale nikdo se nehlásil.
Přišel pouze stařičký mudrc, který požádal o dovolení, aby mohl s dívkou mluvit o samotě. Po rozhovoru ho přijal král zmučený očekáváním. „Výsosti,“ řekl mudrc, „mám spolehlivý lék pro vaši budoucí manželku. Je to lék působící velkou bolest... nikoli dívce, ale vám, Vaše Výsostí.“
„Řekni mi, co to je!“ zvolal král. „Dostane to, ať to stojí, co to stojí!“
Mudrc se zahleděl králi do očí a řekl: „Ta dívka je zamilovaná do jednoho vašeho vojáka. Dovolte jí, aby se za něho provdala a v mžiku se uzdraví.“
Král oněměl. Příliš dívku miloval, než aby ji nechal zemřít. Svolil ke svatbě dívky a vojáka. Dívka se samozřejmě uzdravila. Ale král, který byl den ze dne smutnější, chřadl a jeho stav se zhoršoval, až se ocitl na prahu smrti. Povolali mudrce, který uzdravil dívku. Stařec se dostavil ke královu lůžku, ale jen smutně sklonil hlavu a zašeptal: „Ubohý král! Pro něho neexistuje lék. Protože nikdo ho nemiluje tak, jak miluje on.“
Proto musel Bůh na zemi zemřít. Nikdo ho nemiloval tak, jak miloval on.
A tak Tě Pane, prosíme, nauč nás milovat tak, jako ty miluješ nás. Sám dobře vím, jak mi to nejde, ale slibuji, že se o to budu stále snažit, protože bez Tebe a tvé lásky neznamenám nic.
Amen