Pořad bohoslužeb

Neděle 22. dubna
4. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Na Antonína a Vojtěšku Kuběnovy, živou a zemřelou rodinu

 9.00 Lipovec

Na úmysl dárce a na poděkování za 50 let společného života.

10.30 Kulířov

Pondělí 23. dubna
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Úterý 24. dubna
Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka nebo sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

18.00 Lipovec

Za dar zdraví 60 roků života, Boží požehnání a ochrany do dalších let

Středa 25. dubna
Svátek sv. Marka, evangelisty

Čtvrtek 26. dubna

18.00 Ostrov

Pátek 27. dubna

18.00 Lipovec

Za rodiče Kuncovy, dcery, zetě, duše v očistci a živou rodinu

Sobota 28. dubna
Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka nebo sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze

18.00 Lipovec

Na úmysl dárce

Neděle 29. dubna
5. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Vojtěcha Marka a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za rodiče Zouharovy, Keprtovy, syna Josefa, zetě Antonína a Jana a celou zemřelou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Díky všem, za jakoukoliv službu ve farnosti.

Díky ženám, kteří dělaly úklid na zahradě v Lipovci