Pořad bohoslužeb

Neděle 24. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Zdeňka Vašíčka, bratry, švagrovou a švagra a za živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za zemřelé rodiče Dvořákovy, syna Jiřího a dar zdraví pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 25. ledna
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Úterý 26. ledna
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

17.00 Lipovec

Za uzdravení synovce a dobře provedený zákrok

Středa 27. ledna
Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny

Čtvrtek 28. ledna
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

17.00 Ostrov

Za farníky, na které nikdo nepamatuje

Pátek 29. ledna

17.00 Lipovec

Za Jana Horáčka a celou rodinu

Sobota 30. ledna

18.00 Lipovec

Za rodiče Zouharovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

Neděle 31. ledna
4. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

 9.00 Lipovec

Za Miloše a Miladu Mikuláškovy a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

Na základě dohody mezi církví a státem je možné, aby od 27.12 bylo v kostele na bohoslužbě 10% lidí z celkové kapacity sedících. Tedy v Lipovci 30 lidí z celkové kapacity 270. a v Ostrově 15 lidí z celkové kapacity 150. Dále je třeba dodržovat zvýšené požadavky na hygienu, tedy, roušky, desinfekci a rozestupy. 

Díky všem za jakoukoliv službu ve farnostech