Pořad bohoslužeb

Neděle 21. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Josefa Šebele a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Františka Keprta, manželku, dva syny a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

Pondělí 22. ledna
Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka

Úterý 23. ledna

17.00 Lipovec

Za uzdravení nemocné osoby

Středa 24. ledna
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

18.00 Lipovec

Biblická hodina

Čtvrtek 25. ledna
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

17.00 Ostrov

17.45 Ostrov

Biblická hodina

Pátek 26. ledna
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

17.00 Lipovec

Na úmysl dárce

Sobota 27. ledna
Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny

18.00 Lipovec

Za rodiče Vágnerovy, duše v očistci a Boží ochranu v rodině

Neděle 28. ledna
4. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Antonína Ševčíka, za dvoje rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Eduarda Dvořáka, manželku, syna Jiřího, dar zdraví a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

Díky všem, za jakoukoliv službu ve farnosti.

V pátek 26.1. v Jedovnicích je lidovecký ples. Všichni jste srdečně zváni, bliží informace na plakátku.

Ve středu v Lipovci na faře je před Biblickou hodinou modlitba růžence od 17:30.

Ve dnech 26-28. ledna probíhá další celosvětové Triduum modliteb matek. Začínáme už v pátek ráno postem a soukromou modlitbou podle návodu v nástěnce. Večer je pak pobožnost křížové cesty hned po mši svaté tj. 17:45, v sobotu se ke krátké pobožnosti sejdeme 17:15 v kostele, a v neděli hned po mši svaté ke chválám, tj. asi 10h. Modlitby matek jsou otevřené společenství pro všechny maminky a babičky, které cítí touhu se modlit za svoje děti a vnoučata.

Minulý týden při sbírce na opravy se v Lipovci vybralo 10 205 Kč. Všem dárcům velké díky.

Při Tříkrálové sbírce se v Lipovci vybralo 18.575 Kč + 5 Euro. Díky všem tříkrálových koledníkům i těm kteří přispěli do tříkrálové kasičky.

Modlitby matek jsou v Lipovci každé úterý po mši svaté. Všichni, kdo přemýšlíte se do modliteb matek zapojit, jste srdečně zváni.

P. Pavel bude mít tuto středu náboženství v MŠ v Lipovci od 15:30.

V neděli 25.2. v 17h bude v Lipovském kostele koncert Kněžské schóly. Společně vystupuje sedm kněží, kteří mají v programu gregoriánský chorál a středověkou polyfonii. Jsou to kněží z celé Moravy a měl jsem čest být s nimi v semináři. Hlasově, pokud by nebyli kněží, tak si myslím, že by se hudbou klidně mohli živit. Všichni jste na tento nevšední a jedinečný koncert srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.