Pořad bohoslužeb

Neděle 20. ledna
2. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Josefa Šebele, dva švagry a rodiče

 9.00 Lipovec

Za Františka Keprta, manželku, dva syny a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 21. ledna
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Úterý 22. ledna
Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka

17.00 Lipovec

Za farníky

Středa 23. ledna

18.00 Lipovec

Biblická hodina

Čtvrtek 24. ledna
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

17.00 Ostrov

Za uzdravení nemocné osoby

17.45 Ostrov

Biblická hodina

Pátek 25. ledna
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

17.00 Lipovec

Na úmysl dárce

Sobota 26. ledna
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

18.00 Lipovec

Za Rudolfa Pernice, manželku, zetě a Boží požehnání v celé rodině

Neděle 27. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Antonína Ševčíka, rodiče Ševčíkovy a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Eduarda Dvořáka, manželku, syna Jiřího, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

10.30 Kulířov

Další informace:

Příští týden bude mít P. Pavel náboženství v MŠ ve čtvrtek v 15:30.

Minulý týden se v Lipovci při sbírce na opravy vybralo 13. 302 Kč a V Ostrově 3. 120 Kč. Všem dárcům velké díky. 

Ve dnech 25-27.1 bude probíhat další Triduum matek. Začíná v pátek soukromým postem a modlitbou, pak v Ostrově v 17h křížová cesta, v Lipovci po mši cca. 17:45, v sobotu pobožnost v Ostrově v 17h v Lipovci 17:15, v neděli modlitba chval po mši svaté. Všichni jste srdečně zváni.