Pořad bohoslužeb

Neděle 23. září
25. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Markovy, děti a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Tomáše Zouhara, manžela a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 24. září

Úterý 25. září

18.00 Lipovec

Za Jana Pernicu, manželku, za rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

Středa 26. září
Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Čtvrtek 27. září
Památka sv. Vincence z Paula, kněze

18.00 Ostrov

Za Josefa Kučery, celou živou a zemřelou rodinu Kučerovu

Pátek 28. září
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

18.00 Lipovec

Za Vratislava Zouhara, syna, rodiče, zemřelou přízeň a Boží ochranu v celé rodině

Sobota 29. září
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18.00 Lipovec

Za Eduarda a Annu Kolmačkovy, zetě a Boží ochranu v rodině

Neděle 30. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Aleše Vybíhala, rodiče Němcova a Vybíhalovy

 9.00 Lipovec

Za rodiče Dragounovy, Keprtovy a Boží ochranu a požehnání v rodině

10.30 Kulířov

11.30 Lipovec

Křest Terezie Zouharová

Další informace:

Díky za jakoukoliv službu ve farnosti

Je možné si zapisovat mešní úmysly na příští rok v sakristii.

Bratří premonstráti nás zvou 1. října do Křtin, kam se vracejí po 200 letech, bližší informace o programu, který tam bude 1. října na nástěnce.