Pořad bohoslužeb

Neděle 11. listopadu
32. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za dar zdraví a Boží ochranu

 9.00 Lipovec

Za Antonína Kratochvíla, vnuka Jana, dvoje rodiče a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

11.30 Ostrov

Křest Vojtěch Vaněk

Pondělí 12. listopadu
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Úterý 13. listopadu
Památka sv. Anežky České, panny

17.00 Lipovec

Za Aloise Pernice, rodiče, sourozence a Boží ochranu v rodině

Středa 14. listopadu

17.00 Ostrov

17.45 Ostrov

Biblická hodina

Čtvrtek 15. listopadu
Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

18.00 Lipovec

Biblická hodina

Pátek 16. listopadu
Nezávazná památka sv. Markéty Skotské nebo sv. Gertrudy, panny

17.00 Lipovec

Za Františka Bejčka, manželku, dceru, dvoje rodiče a živou rodinu

Sobota 17. listopadu
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

14.00 Lipovec

Pohřeb Helena Jančíková

18.00 Lipovec

Za Michaela Hlouška, dva prarodiče, příbuzné, živou rodinu a duše v očistci

Neděle 18. listopadu
33. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

 9.00 Lipovec

Za Františka a Marii Jedličkovy, zemřelou přízeň, živou rodinu a Boží ochranu v celé rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

Díky za jakoukoliv službu ve farnosti

Je možné si zapisovat mešní úmysly na příští rok v sakristii.

Prosím o zapisování se na pečení na farní kavárnu na příští rok. Moc děkuji

V neděli 25.11. od 14:30 bude na faře v Lipovci promítán duchovní film Chatrč, na motivy knihy, která byla před pěti lety světovým bestselerem. Film je vhodný především pro ty, kteří mají pochybnosti o Boží spravedlnosti, s odpuštěním a smrtí někoho blízkého, takže myslím, že pro nás všechny. Všichni jste na tento podle mně nevšední duchovní zážitek zváni a bylo by dobře pokud si na něj uděláte čas.  

Dnes byla v Lipovci sbírka na opravy a v Ostrově sbírka na výmalbu kostela. Všem dárcům velké díky

Ve čtvrtek 6.12. od 15h se v Ostrově budou péct perníky na Mikuláše, prosím, kdo můžete udělejte si na tuto akci čas. Mikulášská besídka potom bude, jak v Ostrově, tak v Lipovci po mši svaté v neděli 9.12.