Pořad bohoslužeb

Neděle 26. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za zemřelé rodiče, jejich sourozence a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za zemřelé rodiče Dragounovy, Keprtovy a dar zdraví pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 27. září
Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Úterý 28. září
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

16.30 Ostrov

Za zemřelé farníky a dobrodince farnosti Ostrov, na které, nikdo nepamatuje

18.00 Lipovec

Za Jana Pernicu, manželku, rodiče, sourozence a Boží ochranu pro celou rodinu

Středa 29. září
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

15.00 Ostrov

Pohřeb Anna Kočvarová

Čtvrtek 30. září
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Pátek 1. října
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

17.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

18.00 Lipovec

Za zemřelé manžele Musilovy, Čechovských a Boží požehnání v rodině

Sobota 2. října
Památka Svatých andělů strážných

18.00 Lipovec

Za zemřelého Antonína Hasoně, živou a zemřelou rodinu Hasoňovu a na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu do dalších let

Neděle 3. října
27. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Annu Svobodovu, manžela a syna Josefa

 9.00 Lipovec

Za zemřelou Oldřišku Škvařilovu, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Fond Puls tento rok nabízí mimořádnou nabídku. Za každého nového registrovaného donátora v roce 2021 se farnosti sníží poplatek pro letošní rok o 500 Kč. Co to v praxi znamená? Když se letos zaregistrujete od Pulsu , a to na stránce www.donator.cz, a třeba dáte příspěvek 100 Kč, tak farnost ušetří dalších 500 Kč, kdo by měl problém s registrací, tak P. Pavel, rád ji za vás po domluvě udělá a klidně zaplatí i vstupní poplatek 100 Kč. Moc děkuji všem, kdo se do Pulsu zaregistrují. 

Prosím o zapisování se na pečení na farní kavárnu. Moc děkuji.

V zákristii je možné si koupit kalendář na příští rok, cena je 70 Kč.

V zákristii je možné si zapisovat úmysly na mše svaté na příští rok.

Dnes byla sbírka na pastoraci a kněze, všem dárcům velké díky.

Příští neděli je na faře v Lipovci, další farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni. 

V neděli 10.10 od 17h bude v Lipovci v kostele koncert Šošůvské schóly, všichni jste srdečně zváni, vstupné dobrovolné.