Pořad bohoslužeb

Neděle 25. února
2. neděle postní (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Veroniku Gajdošíkovu

 9.00 Lipovec

Za Amálii a Františka Koudelkovy, Jana Vágnera a živou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 26. února

Úterý 27. února

17.00 Lipovec

Za farníky

Středa 28. února

Čtvrtek 29. února

16.30 Ostrov

Adorace + svátost smíření

17.00 Ostrov

Za rodinu Jelínkovu a duše v očistci

Pátek 1. března

16.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

17.00 Lipovec

Na úmysl dárce

Sobota 2. března

18.00 Lipovec

Za Aloise a Annu Vágnerovy a jejich rodiče

Neděle 3. března
3. neděle postní (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za manžela, za rodiče Musilovy, Vašíčkovy a za duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Marii a Josefa Kolmačkovy, zemřelou přízeň a Boží ochranu v celé rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

Každý pátek v postní době po mši svaté v Lipovci bude pobožnost křížové cesty.

V postní neděle bude křížová cesta v Ostrově v 13:30.

Příští neděli bude v Lipovci na faře farní kavárna, všichni jste zváni.