Pořad bohoslužeb

Neděle 1. října
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za Annu a Aloise Svobodovy, jejich sourozence a jejich syna Josefa

 9.00 Lipovec

Za Marii a Josefa Kolmačkovy, zemřelou přízeň a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

11.30 Lipovec

Křest Eliška Štéblová

Pondělí 2. října
Památka Svatých andělů strážných

Úterý 3. října

18.00 Lipovec

Za uzdravení

Středa 4. října
Památka sv. Františka z Assisi

15.00 Ostrov

Pohřeb Jan Mička

Čtvrtek 5. října
Nezávazná památka sv. Marie Faustyny Kowalské

17.30 Ostrov

Adorace + svátost smíření

18.00 Ostrov

Za Jaromíra Dvorského, živou a zemřelou rodinu

Pátek 6. října
Nezávazná památka sv. Bruna, kněze

17.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

18.00 Lipovec

Za zemřelé Hedviku a Marii Grimovy, rodiče, sourozence, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Sobota 7. října
Památka Panny Marie Růžencové

18.00 Lipovec

Za Jana Pernice, manželku, rodiče, sourozence a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 8. října
27. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za Věru Kuběnovou a Danu Doležalovou

 9.00 Lipovec

Za zemřelou Oldřišku Škvařilovu, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

11.30 Lipovec

Křest Ela Kateřina Bartelová

Další informace:

V sákristii je možnost koupit si kalendář na příští rok, cena je 85 Kč.

V sákristii je možné si zapisovat mešní úmysly na příští rok

Prosím o zapisování se na pečení na farní kavárnu na příští rok. Moc děkuji.

Minulý týden při sbírce na pastoraci se v Lipovci vybralo 26.848 Kč, Ostrov 15.490 Kč a v Kulířově 7.900 Kč

Příští neděli bude sbírka na opravy.

Do 15.10. proběhne v našich farnost hlasování do pastoračních rad farností. Zavedení pastoračních rad do farností si přeje biskup Pavel. Pastorační rada není to samé jako ekonomická rada farnosti, která má především na starost finance farnosti. Do pastorační rady by bylo vhodné zvolit farníky, kteří se ve farnosti starají o různé aktivity, jako květiny, hudba, modlitby matek, růžence apod. Pastorační rada je poradní hlas faráře, právě pro každodenní chod naší farnosti. Jak do pastorační rady hlasovat? Vzadu na stolečku jsou kartičky, pro každého jedna. Na kartičku napište max. 5 jmen, kteří jsou podle vás vhodni tuto činnost v naší farnosti vykonávat.