Pořad bohoslužeb

Neděle 5. července
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

 7.45 Ostrov

Za rodiče Nezvalovy a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Pátera Františka Stehlíka a celou živou a zemřelou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 6. července
Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Úterý 7. července

18.00 Lipovec

Na poděkování za dar života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Středa 8. července

Čtvrtek 9. července

18.00 Ostrov

Na poděkování za 50 let společného života

Pátek 10. července

18.00 Lipovec

Sobota 11. července
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11.00 Ostrov

Křest Michal Kolísek

18.00 Lipovec

Za Amálii a Františka Koudelkovy, Marii a Jana Vágnerovy, rodiče a živou rodinu

Neděle 12. července
15. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za rodinu Dieckerovu, živou a zemřelou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Františka a Miladu Ševčíkovy, syna Josefa, zemřelou přízeň, živou rodinu a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

Příští neděli bude sbírka na opravy

Společenství Antiochia, která bude v naší farnosti působit od 12.7-9.8, tak v prvním týdnu nabízí. V pondělí pro děti návštěvu Anglie, v úterý Itálii, ve středu Indii, ve čtvrtek založíme banku a v pátek naše putování skončí přes Ameriku zpět domů. Program začíná vždy v 9-11:30 a odpoledne od 14-17h, setkání je vždy v komunitním centru. Dále vás Antiochia zve na úterý 14.7 od 21h na noční prohlídku kostela, ve středu 15.7. na předášku Josefa Mikuláška -papežové 20 stol. a večer mládež od 12 let na noční hru, ve čtvrtek 16.7. od 19h na chvály v kostele a v pátek 17.7. v 18h na animovanou mši a v 19h na táborák na dvoře fary. Tolik program na první týden Antiochie. Veškerý program je zdarma, těší se na Vás pan farář a společenství Antiochia.