Pořad bohoslužeb

Neděle 26. března
5. neděle postní (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Kuběnovy, Tanerbergrovy, sestru a Boží ochranu v rodině

 9.00 Lipovec

Za rodiče Keprtovy, Zouharovy, celou živou a zamřelou rodinu a na poděkování za všechna Boží dobrodiní

10.30 Kulířov

Pondělí 27. března

Úterý 28. března

18.00 Lipovec

Za Metoděje Průchy a celou rodinu

Středa 29. března

Čtvrtek 30. března

17.15 Ostrov

Adorace + svátost smíření

18.00 Ostrov

Pátek 31. března

17.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

18.00 Lipovec

Za Marii a Bedřicha Blahovy, Anežku a Josefa Kluskovy a celou živou rodinu

Sobota 1. dubna

14.00 Lipovec

Svátost smíření

18.00 Lipovec

Za Metoděje a Marii Průchovy, zemřelou přízeň a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 2. dubna
Květná neděle

 7.45 Ostrov

Za Aleše Vybíhala, rodinu Vybíhalovu a Němcovu

 9.00 Lipovec

Za Amálii a Františka Koudelkovy, Marii a Jana Vágnerovy a živou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Prosím o zapisování se na pečení na farní kavárnu, moc děkuji.

V postní době v pátek v Lipovci bude po mši svaté pobožnost křížové cesty.

V Ostrově bude křížová cesta v postní době v neděli ve 13:30

Ve středu 29.3. bude v Lipovci na faře od 17h modlitba růžence a 17:30 další biblická hodina.

Příští neděli je v Lipovci po mši svaté farní kavárna, všichni jste srdečně zváni.

Ve středu 5.4. bude P. Pavel navštěvovat nemocné, tam kam pravidelně chodím se domluvím, prosím, kdybyste ještě o někom věděli, kdo by chtěl aby ho kněz navštívil doma, tak mě dejte prosím vědět.