Pořad bohoslužeb

Neděle 16. ledna
2. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Josefa Šebele, syna a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Radovana Ševčíka, zemřelé předky, zdraví a Boží požehnání v rodině

10.30 Kulířov

Pondělí 17. ledna
Památka sv. Antonína, opata

Úterý 18. ledna
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

14.00 Lipovec

Pohřeb Marie Grimová

Středa 19. ledna

Čtvrtek 20. ledna
Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka

17.00 Ostrov

Za rodinu Jelínkovu a duše v očistci

Pátek 21. ledna
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

17.00 Lipovec

Za Marii a Jana Kučery, prarodiče Sedlákovy a Kučerovy

Sobota 22. ledna
Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka

18.00 Lipovec

Za manžele Hájkovy, rodiče Zouharovy, Královy, syna a Boží požehnání pro celou rodinu

Neděle 23. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Vyhnalíkovy, Eckovy a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za zemřelého Františka Keprta, manželku, tři děti a na poděkování za 70 let života

10.30 Kulířov

Další informace:

V kostelích je povinnost nosit respirátor, výjimku má celebrant, tedy kněz, ten kdo čte čtení, varhaník a zpěvák žalmu, přičemž v jeho blízkosti nemá být osoba blíže jak 1,5 metru.

Prosím o zapisování se na pečení na farní kavárnu, moc děkuji.

Příští neděli je sbírka na Bibli

Minulou neděli při sbírce na opravy se v Lipovci vybralo 7.134 Kč v Ostrově 3370 Kč, všem dárcům velké díky

Tříkrálová sbírka pro Charitu v ostrově vynesla 40.249 Kč, všem dárcům velké díky.