Pořad bohoslužeb

Neděle 19. ledna
2. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za zemřelou Annu Vašíčkovu, rodiče a dar zdraví

 9.00 Lipovec

Za zemřelého Františka Keprta, manželku, dva syny a dar zdraví pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 20. ledna
Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka

Úterý 21. ledna
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

17.00 Lipovec

Středa 22. ledna
Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka

15.00 Kulířov

Pohřeb Ludmila Pernicová

Čtvrtek 23. ledna

17.00 Ostrov

17.45 Ostrov

Katechizmus katolické církve

Pátek 24. ledna
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

17.00 Lipovec

Za Rudolfa Pernicu, manželku a celou zemřelou rodinu

Sobota 25. ledna
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

18.00 Lipovec

Na poděkování za 45 let společného života

Neděle 26. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za Josefa Šebele, syna, dva švagry a rodinu Zouharovu

 9.00 Lipovec

Za zemřelé rodiče Dvořákovy, syna Jiřího, dar zdraví a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

Minulý týden se v Lipovci při sbírce na opravy vybralo 8385 Kč. Všem dárcům velké díky

Od pátku do neděle bude další Tridium matek. V Lipovci v pátek po mši křížová cesta, v sobotu v 17:15 a v neděli zakončení po mši svaté.