Pořad bohoslužeb

Neděle 3. července
14. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za manžela, rodiče Vašíčkovy, Musilovy a za duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Jana Kolmačku a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 4. července
Nezávazná památka sv. Prokopa, opata nebo sv. Alžběty Portugalské

Úterý 5. července
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Středa 6. července
Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Čtvrtek 7. července

Pátek 8. července

Sobota 9. července

18.00 Lipovec

Neděle 10. července
15. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Nezvalovy a dceru

 9.00 Lipovec

Za Františka a Miladu Ševčíkovy, syna Josefa, zemřelou přízeň a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

Příští neděli bude sbírka na opravy, všem dárům velké díky.