Pořad bohoslužeb

Neděle 17. března
2. neděle postní (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za živou a zemřelou rodinu Vašíčkovu, za duše v očistci a rodiče Musilovy

 9.00 Lipovec

Za Josefa a Marii Kolmačkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 18. března
Nezávazná památka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

Úterý 19. března
Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie

16.30 Ostrov

Za Václava Hudce, rodiče a živou rodinu

18.00 Lipovec

Za Eduarda Nejezchleba a duše na které nikdo nepamatuje

Středa 20. března

Čtvrtek 21. března

Pátek 22. března

17.00 Lipovec

Za zemřelé Josefa a Vincencii Plchovy, snachu, vnuka a obrácení Slavoje

Sobota 23. března
Nezávazná památka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa

18.00 Lipovec

Za Marii Šebestovou a Štěpánku Hybáškovou

Neděle 24. března
3. neděle postní (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Svobodovy a syna Josefa

 9.00 Lipovec

Za Amálii a Františka Koudelkovy, rodiče a živou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Díky všem za jakoukoliv službu ve farnosti.

Tento týden bude mít P. Pavel náboženství v MŠ v Lipovci ve čtvrtek v 15:30

Minulý týden se v Lipovci při sbírce na opravy a komunitní centrum vybralo 10. 804 Kč a v Ostrově na výmalbu kostela 5. 160 Kč. Všem dárcům velké díky

Farnost Krásensko pořádá pouť do Prahy k Pražskému Jezulátku. Na tuto pouť pojede i P. Jan Plodr, takže bude zde možnost zpovědi i duchovního doprovázení. Cena je 450 Kč a kdo by chtěl jít v Praze na oběd, tak dalších 280 Kč. Závazně se i s přinesením peněz, prosím přihlašujte v sakristii do příští neděle 24.3. Bližší informace o pouti jsou vzadu na nástěnce.