Pořad bohoslužeb

Neděle 21. července
16. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Lipovec

Za Miroslava a Boženu Kašpárkovy, syna, dceru, rodiče Voráčovy a Boží ochranu pro celou rodinu

 9.00 Ostrov

Za živou a zemřelou rodinu Vašíčkovu, rodiče Musilovy a duše v očistci

10.30 Kulířov

14.30 Ostrov

Svátostné požehnání

Pondělí 22. července
Památka sv. Marie Magdalény

Úterý 23. července
Svátek sv. Brigity, řeholnice patronky Evropy

18.00 Lipovec

Za manžele Musilovy, celou živou a zemřelou rodinu Musilovu a Getingerovu

Středa 24. července
Nezávazná památka sv. Šarbela Makhlúfa, kněze

Čtvrtek 25. července
Svátek sv. Jakuba, apoštola

18.00 Ostrov

Za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží pomoc

Pátek 26. července
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

18.00 Lipovec

Za Annu Kopřivovu, Štěpánku Ševčíkovu, předky a duše v očistci

Sobota 27. července
Památka sv. Gorazda a druhů

18.00 Lipovec

Na poděkování za 60 let společného života

Neděle 28. července
17. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Václava Keprta, zemřelou přízeň a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

Díky všem, za jakoukoliv službu ve farnosti. 

Další společenství rodin bude tento čtvrtek od 16:30 u Vaňků.

Minulý týden při sbírce na opravy a komunitní centrum se v Lipovci vybralo 11.476 Kč. Všem dárcům velké díky.

Letos jako každý rok bude v Ostrově na faře prázdniny pro rodiče, prarodiče s dětmi od pondělí 12.8 od 10h do středy 14.8. Pokud by nechtěl někdo na faře spát, je možné přijet, nebo přijít i na denní program. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace na nástěnce, nebo v sakristii, nebo u paní Svobodové.   

Prosím, kdo by chtěl přispět nějakou cenou do farního obchodu na farní den, který bude spojen s otvíráním komunitního centra, ať jej prosím přinese buď do kostela, nebo na faru. Za všechny dary moc děkuji.