Pořad bohoslužeb

Neděle 17. června
11. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Zdeňku Němcovu, Františka Pernicu, celou rodinu a nemocnou osobu

 9.00 Lipovec

Za zemřelé Marii a Františka Skotákovy, rodiče Kosíkovy a živou a zemřelou přízeň

10.30 Kulířov

Pondělí 18. června

Úterý 19. června
Nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa nebo sv. Romualda, opata

18.00 Lipovec

Za Aloise Pernice, rodiče, sourozence a Boží ochranu v rodině

Středa 20. června

Čtvrtek 21. června
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

18.00 Ostrov

Za rodinu Kuběnovu a Kučerovu

Pátek 22. června
Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků nebo sv. Paulina Nolánského, biskupa

18.00 Lipovec

Za zemřelou rodinu Davidovu, Dvořákovu, švagra Karla a Bohouše

Sobota 23. června

18.00 Lipovec

Za Jeníka Jeteliny, otce, zemřelou přízeň a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Neděle 24. června
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

 7.45 Ostrov

Za uzdravení Petra Novotného

 9.00 Lipovec

Za rodiče Vintrovy, dceru Anežku, vnuka Josefa a Boží ochranu v celé rodině

10.30 Kulířov

11:30 Lipovec

Křest Ester Zbořilová

Další informace:

Díky všem, za jakoukoliv službu ve farnosti.

Farní den v Lipovci bude 24.6. od 14h. Jako loni soutěže pro děti, skákací hrad, občerstvení ve dvoře. Všichni jste srdečně zváni i ti, co nechodíte pravidelně do kostela.

Minulý týden při sbírce na opravy se v Lipovci vybralo 15.548 Kč a v Ostrově na plynové topení 4.780 Kč, všem dárcům velké díky.

Prosím v Lipovci v sobotu 23.6 o krátkou brigádu, před farním dnem, a to od 8h. Připravili bychom část lavic a další věci na farní den. Předem moc děkuji za pomoc.

Prosím rovněž o napečení buchet a koláčů na farní den v Lipovci, předem moc děkuji

Díky všem, kdo se podíleli na farním dnu v Ostrově. Moc děkuji

Ve farnostech do poloviny září budeme sbírat použité baterie pro Adélku Prokopovu, které je 6 let a má těžký autismus s vývojovou poruchou řeči.

V neděli 24.6. bude sbírka na bohoslovce