Seslání Ducha svatého

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 2, 1-11
2. čtení: Gal 5, 16-25
Evangelium: Jan 15, 26-27: 16,12-15
Dnes, když slavíme slavnost seslání Ducha svatého, myslím, že by pro nás měl být stěžejní text dnešního druhého čtení z listu Galaťanům, kde apoštol Pavel říká: jaké je pravé ovoce plodů Ducha: jsou jimi, láska, radost, pokoj, schovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost, to jsou dary, které můžeme čerpat z Ducha svatého. Pokud se však před Božím duchem dobrovolně uzavíráme, projevují se na nás plody špatné, které apoštol Pavel nazývá „žádostmi těla.“ A o tom, že tyto špatné žádosti škodí především nám samotným, o tom bych Vám rád dnes řekl jeden příběh.
Jeden mnichovský lékař vypráví: Do mé ordinace přivedl mladý muž svou dvacetiletou kvetoucí a půvabnou, ale těžce nervově nemocnou manželku. Stěžoval si, že se mu jeho žena úplně odcizila, celý den jen nečinně sedí a jen tak hloubá. Měl jsem s mladou ženou – říkejme jí Zuzana – dlouhou rozmluvu. Bylo těžké přimět ji k hovoru. Postupně jsem se však dozvěděl celý její příběh. Zuzana se v šestnácti letech zamilovala do ženatého muže, čtyřiadvacetiletého Rolfa, který pracoval ve stejném podniku jako ona. Rolfovi lichotilo zbožňování mladé dívky, ale žertem je přešel. Na jedné podnikové oslavě došlo na první polibek, a tím se vztah obou změnil. Stále častěji se teď po konci pracovní doby setkávali. Vyprávěl jí o svém nešťastném manželství a řekl, že by se chtěl se svou ženou rozvést. Věřila mu na slovo. Když jí slíbil, že se vezmou, jakmile bude rozvedený, udělala, po čem už dlouho toužila – oddala se mu. Tento nešťastný poměr se táhl více než rok a ona celý ten čas čekala, až se konečně rozvede. Nakonec jí přiznal, že se ho jeho žena v žádném případě nechce vzdát.
Pro Zuzanu to bylo, jako by ji uhodil do obličeje. Kvůli svému vztahu k ženatému muži se znepřátelila s rodiči. Byla v neudržitelné situaci. Nechtěla však ustoupit a rozhodla se o svou lásku bojovat. Vyhledala Rolfovu ženu a žádala od ní, aby se Rolfa vzdala. Přitom vyšlo najevo, že tato žena neměla ani tušení o milostných vztazích svého muže. Obě ženy byly šokovány. Rolfova žena byla energická a svému muži oznámila, že požádá o rozvod. Rolf reagoval jinak, než si Zuzana představovala. Řekl, že svou ženu miluje a nechce se vzdát ani svého manželství, ani svých dětí. Vše Zuzaně ostře vyčetl a rozešli se. Zuzana z toho vyvodila důsledky. Dala výpověď, začala pracovat v jiném podniku, kde se seznámila se svým nynějším mužem, kterého si brzy nato vzala. Později však cítila, že není s to zapomenout na Rolfa, ani milovat svého muže. Reakce na zklamání, které utrpěla, přišla pozdě, ale tím prudčeji. Stala se z ní těžce nervově nemocná žena.
Na tomto smutném příběhu vidíme velmi dobře, že požitkářská láska není láska opravdová. Zuzana je ochotná zničit Rolfovu rodinu a Rolf zase Zuzaně lže, využívá její nezkušenosti, a tím chladnokrevně ničí její budoucnost. Prospěchářská a požitkářská láska je láskou jen zdánlivou. Ve druhém hledá jen vlastní výhody, jen vlastní uspokojení. V takovém případě člověk miluje druhého, jako kočka miluje myš: chce si s ní hrát a nasytit se jí.
A proč Vám říkám tento dnešní příběh, právě při dnešní slavnosti? Protože Ježíš má pro nás Přímluvce docela jiného, toho kdo miluje opravdovou lásku, radost, pokoj, schovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost a zdrženlivost, které jsou někdy zcela jiné, než naše vlastní touhy, ale pokud se těchto darů budeme držet, potom nejen, že naplníme zákon Kristův, ale také náš vlastní život bude mnohem naplněnější. Vždyť komu nejvíc ubližuje hřích, který pácháme? Především nám samotným a navíc zabraňujeme Božímu duchu, aby na nás správně působil. Proto se snažme svůj život žít tak, jak nás nabádá v dnešním druhém čtení apoštol Pavel, abychom správně naplnili svoje vlastní lidství.
Amen