Velikonoční vigilie

Bratři a sestry, k dnešní slavnosti Vám chci říci jen jeden krátký příběh. Byl jednou jeden muž a ten zaléval zahradu. Uprostřed zahrady stál obrovský balvan. Muž zavolal svého syna a poprosil ho, aby balvan odvalil. Velmi dobře věděl, že žádá skutek, který zdaleka převyšuje síly malého chlapce. Malý Jeník se opřel do balvanu, aby ho odvalil, ale bez úspěchu. Balvan byl pro něho příliš těžký. V duchu si říkal: „Jak je možné, že otec po mně chce něco, na co nestačím?“ Pak se na otce obrátil a řekl: „Tati, mně to nejde.“ Otec se na malého Jeníka zadíval a odvětil: „Jeníku, na něco jsi zapomněl, na něco podstatného. Podívej se, jsem tady s tebou. Ale ty jsi mě zapomněl požádat o pomoc.“
Milí farníci a podobný balvan ve svém životě máme i my a tím balvanem je naše pozemská konečnost, kterou Kristus zlomil a odstranil, když o jeho pomoc budeme stát.
Amen