Velikonoční vigílie

Liturgické tety: 1. čtení: Gn 1,1 – 2,2
2. čtení: Gn 22, 1-18
3. čtení: Ex 14,15 – 15,1
Epištola: Řím 6, 3-11
Evangelium: Lk 24, 1-12
Dnešní večer a dnešní noc je pro nás křesťany nejdůležitější v celém roce, protože si nejen připomínáme Kristovo zmrtvýchvstání, ale pevně věříme, že jak Kristus zemřel a následně vstal z mrtvých i my z mrtvých vstaneme.
V minulém roce mě jedna rodina požádala, jestli bych po pohřbu mohl mít rozloučení při zakopání urny na hřbitově a pak jsem se s tou samou rodinou domluvil na poučení před křtem malého dítěte s rodiči drahé zesnulé a mně to přišlo velmi symbolické, protože skrze křest jsme ponořeni v Krista, to nás sice neubrání smrti, které jsme byli reálně svědky, ale vzbuzuje v nás naději na nový život. A ano i to je hlavní poselství té dnešní slavnosti. Proto začínáme venku u ohně, protože tam, kde je oheň, tam je život. Proto vstupujeme do zhasnutého kostela se slovy světlo Kristovo, protože tma symbolizuje smrt a oheň světla symbolizuje život se zmrtvýchvstalým Kristem. A proto právě dnes budeme obnovovat své křestní sliby, protože skrze to křestní ponoření máme příslib věčného života, který slavíme.
Ano, právě ta dnešní noc, tak nějak nejvíc symbolizuje vítězství života nad smrtí, skrze výkupnou oběť Ježíše Krista. A ano i ty dnešní texty ze SZ k tomu napomáhaly. Nejprve stvoření světa a stvoření člověka k obrazu Božímu, pak příběh o Abrahámovi, kdy Abrahám neodmítl dát Bohu ani svého syna, protože věřil, že Bůh by mu ho dal nějakým způsobem zpět a rovněž si uvědomoval, že vše dobré co má, tak má od našeho Stvořitele, a pak přechod Rudým mořem, kdy člověk je zachráněn od fyzické smrti a nakonec to vrcholí tou epištolou a evangeliem, kde je hlásáno konečné vítezství života, nad smrtí.
A je dobré si říci ještě jednu věc. Kdyby se vám v životě stalo cokoliv, kdybyste si mysleli, že už nic nemá ani smysl, kdyby se vám ta noc zdála tak temná, že už temnější být ani nemůže, tak vězte, že vždy přijde nový úsvit a nové svítání v síle Ježíše Krista, který je vítěz nejen nad smrtí, ale rovněž nad jakýmkoliv úskalím.
Amen