Květná neděle

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Lk 22,14-23,56

Za třicet stříbrných

Za právo na vraždu,
za právo na loupež,
za právo na nevěru,
za právo na lež,
jidášským polibkem
zradíme Tě, Kriste,
za mrzkou odměnu,
za třicet stříbrných.

Ve jménu kariéry,
ve jménu pohodlí,
ve jménu zla a nenávisti,
zradíme Tě, Kriste,
za třicet stříbrných.

Za tvoji lásku,
za tvoji dobrotu,
chystáme pro Tebe
zas novou Golgotu.
Kladivem z hříchu
sbíjíme ti kříž.
Za třicet stříbrných!

Za třicet stříbrných
vlastního prospěchu
vydáme tě opět potupě, posměchu
Voláme: "Ukřižuj!"
Prachem Tě vláčíme,
Tvá ústa vyprahlá
zas žlučí smáčíme,
sůl sypem do tvých ran.
Za třicet stříbrných!

Trnovou korunu
z pýchy a neřesti?
Ty hřeby, které Ti
probily zápěstí?
Ten ocet se žlučí,
tu ránu na boku,
tu matku pod křížem
zoufalou bolestí?
To srdce prokláté,
biřiců krutý smích…
Můžeš nám odpustit
těch třicet stříbrných?

Odpusť nám, prosíme,
dej nám své milosti,
vyrvi nám ze srdce
ten kořen podlosti,
vyveď nás na cestu
do svého království,
Vždyť zlo slaví nad dobrem
jen Pyrrhovo vítězství,
Dej nám se Šimonem
sejmout kříž z Tvých ramen,
Můžeš nám odpustit?
Amen.