3. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Sof 3, 14-18a.
2. čtení: Flp 4, 4-7
Evangelium: Lk 3, 10-18
Lidé po kázání Jana Křtitele se Jana ptali, co mají dělat, aby naplnili svůj život? A Jan každému odpoví jinak. Každému podle toho jako povolání vykonává, neboli, jaký kdo je a to je důležité. Proč? Protože každý z nás, ať si to přizná nebo ne, se srovnává s těmi druhými. A každý z nás, ať si to přizná nebo ne, tak, když u sebe narazí na něco špatného, s čím by měl něco dělat, tak si řekne, ale vždyť ani ten můj soused to takto nečiní a zůstává v klidu. No já vím, že občas lžu, ale podívejte se na tu veřejnou správu, vždyť je to normální. No já vím, že jsem občas nepoctiví, ale přeci všichni kradnů, vždyť to tak říká i náš premiér.
Ano naučili jsme se relativizovat dobro a zlo. Když dělám dobrý skutek, tak se říká: žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán. A když dělám něco špatného, tak si řeknu, ale vždyť to tak dělají všichni. Relativizace dobra a zla, relativizace nebe a pekla a pak se divíme, že i ta víra se v těch rodinách, tak nějak ztrácí. Proč? No protože ji sami pořádně nežijeme.
Není to tak dávno a měl jsem jeden rozhovor a nechce ta církev toho nějak moc? Vždyť kdyby ty pravidla tak nějak uvolnila moderní době, tak by měla daleko více následovníků. A moje odpověď: tak to je naprosto zcestné, stačí se podívat třeba do nedalekých Křtin, tam za P. Prnky se tradovalo, že by neodmítl ani křest pejskovy a kočičce a myslíte, že je o to víc věřících v kostele? Nebo podívejme se na vrcholový sport. V devadesátých letech byl na vrcholu jak český fotbal, tak i hokej. 1996 jsme byli druzí na ME ve fotbale a v roce 2000 třetí, kdy se říkalo, že naše reprezentace vůbec hrála nejlepší fotbal ve své historii a v hokeji, kromě Nagana i zlatý hettrick 1999, 2000, 2001 a proč? Protože ti sportovci vyšli z doby, kdy se měřilo všem stejně, kdy nebyla doba, já mám na vše nárok a muselo se daleko více makat, aby se někdo stál reprezentantem a pak se otevřeli hranice. Ale ti sportovci měli ještě návyky tzv. staré školy.
A podívejme se dnes, hlavně, aby ten náš mladý měl umetenou cestu, a podobně se stavíme i k věcem víry. Tak, když se ti dnes nechce tak nemusíš. Ostatně často to neděláme jen u dětí, ale často tomu podléháme i sami. Jenže apoštol Pavel říká: tam běžíte o věnec pomíjiví a jste tomu ochotni věnovat i mnohé úsilí, ale tady jde o věnec věčný. A k tomu jsme často lhostejní. Jsme často lhostejní k tomu, že tady jde o věčnou spásu.
Vždyť přeci na tom nejsem zas tak nejhůř, podívej se na toho mého souseda. Jenže to Jan a následně i Ježíš radikálně odmítá. Vcházejte úzkými dveřmi. Buďte na sebe tvrdí, protože jedině tak naplníte plán spásy. Ono se stačí podívat na život Jana Křtitele, odchází na poušť a přeci jsou lidé, kteří nedbají námahy a jdou za ním. Jen se podívejme na první křesťany, ty za Ježíše jsou ochotni obětovat i svůj vlastní život a pak víra rostla. Tertulián říká: krev mučedníků je semenem víry. A my si často myslíme, že když aspoň něco, tak to stačí. Jenže to Jan v dnešním evangeliu radikálně odmítá a každému dává úkol podle jeho schopností a dovedností, tedy nespojujeme se s obecnou paušalizací.
A navíc k tomu dodává, ten kdo vás bude soudit má lopatu a mlat, aby vše co bylo špatné bylo odstraněno. I to je pointa Božího soudu, protože to co není dokonale čisté, nemůže být spaseno. Ano je zde Boží milost, která velký díl vezme za nás, ale to neznamená, že když jsme byli vybráni jako Boží spolupracovníci, tak že na nás a našem úsilí nezáleží. To by byla velká lež a blázen je ten, který si myslí, že má na vše dost času, protože Ježíš na mnoha místech evangelia říká, bděte, protože nevíte dne ani hodiny.
Ano i to je smysl toho letošního adventu, abychom se sami sebe a potažmo Boha ptali, co máme dělat proto, abychom ty letošní vánoce ne přežili, ale opravdově prožili. A každý by si měl na tuto otázku odpovědět podle vlastního vědomí a svědomí a nespokojit se jen se svým minimalizmem.
A tak Tě Pane, prosím, abys nám otevřel oči, abychom až před vánoci půjdeme k té zpovědi, abychom se upřímně zamysleli nad svým křesťanstvím a neříkali jen stále dokola ty fráze, které jsme se kdysi dávno naučili.
Amen