Zjevení Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 60, 1-6
2. čtení: Ef 3,2-3a. 5-6
Evangelium: Mt 2, 1-12
Víte ten dnešní evangelijní text evangelia je velmi zvláštní, tři mudrci, mágové, my říkáme tři králové, protože donesly opravdu cenné dary, tak tito tři se vydali na cestu. A co je na tom zvláštní? Že tito tři zřejmě v Izraelského Boha Hospodina asi vůbec nevěřili, ale protože viděli na obloze podivuhodné znamení, tak se vydali na cestu. A co ti ostatní, ti to podivuhodné znamení neviděli? No jistě viděli, ale je to nechalo naprosto chladnými.
A příběh pokračuje dál, tito tři pánové dochází až k městu Jeruzalému a tam se na to znamení vyptávají. A co na to Jeruzalém a všichni, kdo v něm obývají? Evangelium hovoří o tom, že se ulekli. No nepřijde vám to divné? Tak mnoho proroků mluví o tom, že má přijít, ten dlouho očekávaný Mesiáš a ti, kteří by jej měli jako první vítat, tak se uleknou? Dokonce, když se ti tři mudrci vyptávají učitelů zákona a kdeže se má to dítě narodit, tak z rukávu vysypou, že v Betlémě.
Ano jedna věc je znalost, jedna věc je náboženský postoj, ale ta pravá víra se realizuje a naplňuje až ve skutcích lásky. A to je někdy to, co nám tak trošku chybí. Co bylo platné těm znalcům zákona, že přesně věděli, kde se ten Ježíš má narodit, když nešli za ním. Co bylo platné všem obyvatelům Jeruzaléma, všechny ty jejich modlitby, když Krista rovněž nenásledovaly? A co byl platný Herodovi jeho palác a moc, proti Boží prozřetelnosti a jeho plánu spásy?
Ti lidé se chovali jako slepci, neviděli, neslyšeli, když na obloze vysvitla Betlémská hvězda. Neviděli a neslyšeli ani potom, co ti tři cizinci je navštívili a ptali se na jejich náboženskou otázku a člověk si řekne, no tak to snad ani není možné, aby se někdo takto choval. A pak se podívá sám na sebe a musí si říci a nejsem na tom někdy stejně? Nedává i mě Bůh dnes a denně nová znamení a jak na ně reaguji?
Bratři a sestry, možná nevidíme světlo na nebi, ale ke každému z nás mluví Bůh dnes a denně, pokud mu to dovolíme. Ano i nám dnes a denně dává Bůh nová znamení a záleží pouze na nás, jestli my budeme stát o to jít za ním, nebo ne. A nepomůže nám ani to jak jsme vzdělaní a sečtělí, protože ti znalci zákona přesně věděli, kde se má Ježíš narodit, ale to bylo tak vše. Nevidíme, neslyšíme, když nám někdo mluví do našeho náboženského přesvědčení a do našich zaběhlých náboženských stereotypů. A co na to Bůh? Tak ten si povolává právě tyto tři pohany, aby se skrze ně zjevila Boží sláva.
Ano Bůh to tak často činí, stále znovu a znovu nabízí každému svoji Betlémskou hvězdu, ale záleží na každém z nás, jestli za ni půjde, nebo ne. A nemyslete si, následovat Krista, to není jen tak. To člověka stojí oběti a strádání, tak to měli i ti tři mudrci, když za Ježíšem putovali dlouhou cestu. A ještě je to stálo ty dary. Ano následování bez oběti nemá smysl. Pane, já za tebou půjdu, dokud. Tak na to Pán říká ne. Buď se vydej zcela anebo snad raději vůbec, ale napůl, jaký to má smysl? Vždyť na půl se nedá žít pořádně ani rodinný život. Napůl se nedá moc udržovat ani přátelství, protože buď něco je, nebo není. A to byl problém právě toho tzv. zbožného Jeruzaléma, že by sice Mesiáše rádi, ale aby je to nic nestálo. A právě ten dnešní svátek říká, tak toto ne, to i proto právě v těchto dnech chodí ti tříkrálový koledníci, abychom i na své spáse měli podíl. Abychom byli schopni pro našeho Pána něco obětovat, když On se nám vydal zcela.
A tak Tě Pane, prosím, abychom se spíš podobali těm třem mudrcům, kteří tě poctivě hledají, než těm, kdo si myslí, že už snad vše ví a přitom se s Tebou zcela míjí.
Amen