3. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 17, 3-7
2. čtení: Řím 5, 1-2. 5-8
Evangelium: Jan 4, 5-42
Dříve, než začnu mluvit k dnešnímu evangeliu, dovolte mě říci krátký příběh. „Kolik si myslíte, že máte přátel?“ zeptal se jeden spolucestující druhého během nedávné cesty. Podíval jsem se na něj a předstíral jsem, že si čtu noviny. Ve skutečnosti jsem poslouchal jejich rozhovor, který mě vedl k zamyšlení. „Taky jsem si myslel, že jich mám hodně,“ řekl muž, „dokud jsem nemusel přehodnotit podstatu přátelství.“ „Kdo neví, co je to přítel?“ přemítal jsem. Ale v průběhu rozhovoru jsem si uvědomil, že naše tradiční představa přátelství nevystihuje realitu přesně. Jeho další otázka směřovala více k podstatě. „Kolik lidí, které považujete za své přátele, byste pozval na svatbu?“ „Tak asi dvě stě až tři sta.“ „A na křest dítěte?“ „Tak asi sedmdesát až sto.“ „Kdybyste chtěl jít dnes večer do kina nebo na stadion, kolika osobám byste zavolal?“ „Nevím… snad patnácti až dvaceti.“ „Je vidět, že máte hodně přátel,“ řekl druhý muž s úsměvem. „Ale pro kolik z nich jsou důležité vaše osobní záležitosti, vaše problémy? S kolika sdílíte své ušlechtilé plány, osobní nebo rodinné problémy? Na ramenou kolika z nich byste se mohl vyplakat a cítit se pochopený? A kolik z nich se upřímně raduje z vašich úspěchů a na vlastní kůži prožívají vaše trápení?“ „Děláte mi to těžké,“ odpověděl, „ takových je už méně: dva nebo tři.“ „A kdyby jeden z těch dvou nebo tří byl smrtelně nemocen a zbývalo by mu pár měsíců života, nabídl byste jim, že se ujmete jejich rodin a postaráte se o vzdělání jejich dětí?“ „To je opravdu složité, nevybral bych z nich žádného.“ „Máte tedy hodně lidí, kteří vám dělají společnost, dva až tři dobré kamarády, avšak přítele žádného,“ zakončil podivný cestující. Musel jsem se upřímně zamyslet nad tím, jak je obtížné najít a především si udržet opravdové přátelství, neboť společníků a kamarádů máme všichni dost.
Bratři a sestry proč Vám říkám tento příběh? V dnešním evangeliu jsme četli o hovoru Ježíše se Samařskou ženou, tedy Ježíš hovoří s někým, kdo v běžných lidských očích může vypadat jako velký zkrachovalec. Dokonce pokud se pozorně podíváme na život této ženy, potom můžeme říci, že ve svém životě žije už se šestým partnerem, ale přece dokonalého přítele nemá. A do této její situace vstupuje Ježíš a nabízí ji lásku, která nemá hranic, protože Ježíš je dokonalým přítelem všech, kdo o to stojí.
Bratři a sestry, jak jsme na tom my? Možná by stálo se zamyslet nad tím, kolik opravdových přátel máme my sami a jestli mezi ně počítáme i Ježíše, který to pravé a dokonalé přátelství nabízí každému z nás.
Amen