11. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 19, 2-6a
2. čtení: Řím 5, 6-11
Evangelium: Mt 9,36 – 10,8
Dnešní evangelium nám ukazuje obrovskou sílu a moc člověka, když se dá Bohu, aby On z něho mohl udělat svůj nástroj. Těch dvanáct mužů získalo od Boha moc, dělat zázraky a tak jak si povolal je, tak si Bůh povolává lidi v každé době, kteří jsou Bohu oddáni a kteří jsou plni jeho moci. Těch vyprávění ze života apoštolů je nespočet a mnohá jsou opředena i těžko uvěřitelnými legendami. Ale těžko by vznikali legendy, kdyby ti lidé se mocí Boží skutečně neprojevovali. A jedno je jisté, měli v sobě lásku, která lidi kolem nich neponižovala. Která měla soucit s těmi ubohými a prostými o které jiní ani nezavadili, s lidmi se kterými ostatní pohrdali. A snad právě do té dnešní doby, kdy se jedem nad druhým vypíná a jeden druhým pohrdá, kdy je nám ostudné se zastavit s druhým člověkem, který neodpovídá naší inteligenci anebo našim představám, tak že právě v tom by nám apoštolové mohli být příkladem. Opravdovostí křesťanského života, snad právě v té upřímnosti k druhým lidem. A abychom nezapomněli, že duchovní povolání a opravdová svatost vždy začíná v lásce a modlitbě.
A tak Tě Pane, prosíme, ať žijeme tak, jak chceš Ty, abychom i my se vydávali na cestu, jako tvoji učedníci a byli světlo tomuto světu, který to tolik potřebuje.
Amen