Velký pátek

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52,13 – 53,12
2. čtení: Žid 4,14-16; 5, 7-9
Evangelium: Jan 18,1 – 19,42
Žijeme ve světě, který pokládá jednu otázku. A co z toho mám? A můžeme se tak zeptat i z pohledu člověka věřícího. A co z toho mám, že Ježíš zemřel na kříži? A proč na to neodpovědět. Máme z toho tři velké dary a má to svůj důvod, proč jsme je získali. Ten první dar je víra a řeknu proč. Když Ježíš začal své veřejné učení, tak od začátku říkal: „já a Otec jedno jsme,“ ale lidé mu nevěřili. A mnohokrát to řekl, že „Bůh je jeho Otcem,“ ale lidé mu nevěřili. A tak dělal potom skutky, skutky, kterými dokazoval, že mluví pravdu a v Janově evangeliu říká: „když nevěříte mým slovům, tak věřte alespoň těm skutkům, které vidíte, že konám.“ A byli to skutky lásky, jeden vedle druhého, všechny ty zázraky, ale lidé se na to dívali a říkali: „dělá to s pomocí Belzebuba.“ A tak Ježíš vysloví svojí definici láska a řekne: „nikdo nemá větší lásku, než ten, který za své přátele položí svůj život.“ A potom skutečně jde a svůj život pokládá a co bylo důvodem jeho odsouzení a ukřižování. Že před veleradou řekl, že je Boží syn. Na přímou otázku velekněze: „jsi tedy syn Boží,“ „ano já jsem.“ A to byl důvod jeho ukřižování. A fyzik Pascal napsal: „já věřím svědkům, kteří za své svědectví položili svůj život.“ A Ježíš když byl ukřižován za to, že je Božím synem a skutečným pravým Bohem, tak že je to svědectví potvrzené jeho smrtí. A to je důvod, pro který můžeme říci, že díky smrti Ježíše, jsme získali víru. Druhý dar je Ježíšovo opravdové lidství, pravý Bůh i pravý člověk. A jako představitel celého lidského stvoření se stal tak věrný a poslušný Boží vůli až k smrti, že tu naši původní neposlušnost nejen vyrovnal, ale překonal a ve svém lidství se tak přiklonil k Otci, že tím strhává každého, kdo je ochotný jít za ním. Kdo je ochoten omýt se křtem a věřit v něj. Dívat se na něho a následovat ho. A tak vrací člověku možnost být znovu Božím synem a Boží dcerou. Tedy druhý dar, který nám na kříži získal je, že jsme s Bohem usmířeni. A že můžeme být Božími dětmi. Třetí dar je s těmito dvěma spojený a je jejím logickým výsledkem. Dostali jsme věčný život, tedy brána, která byla pro nikoho nepřekročitelná, se nám otevřela. Je to řečeno možná, tak moc obecně a abstraktně, a proto je dobře ukázat i na konkrétní lidský příklad. Slyšeli jsme v pašijích, že Ježíš, když šel na svou smrt, tak ještě dva lidi zachránil. Druhý je lotr po pravici, ale ten první, o kterém chci hovořit, byl zločinec Barabáš, při Pilátově soudu. Písmo o něm nic dalšího neříká, ale církevní tradice se tím zabývala a tak domýšlela, jak to mohlo být dále s tím Barabášem. A tam se říká, že tento zločinec, který odchází propuštěný od Pilátova soudu, tak prochází ulicemi starého Jeruzaléma a bezcílně chodí sem a tam, až si všimne velkého hluku a lomozu a velkého množství lidí a jde se podívat, co se děje, a vidí, že Ježíše vedou na smrt. Nese kříž na své křížové cestě. A Barabáš se k nim přidává a přichází tam pod tu Golgotskou výšinu a ve chvíli, kdy vidí Ježíše na kříži, mu dochází jedna podstatná věc. Tam jsem měl viset já. A kdyby tam nevisel tento Ježíš, tak bych tam visel já. A v tu chvíli si mohl i Barabáš uvědomit, že byl zachráněn a že někdo šel zemřít za něj. My to říkáme, když se modlíme jednu z těch křížových cest v kancionálu, ano co my jsme trpět měli, tak to On trpěl za nás. A tak se nám smrt proměňuje a stává se něčím jiným, než kdyby za nás nezemřel. Čím by pro nás byla smrt? Strašlivým utrpením, které nespočívá jenom v bolesti, ale spočívala by v naprosté konečnosti a odloučenosti od Boha a bylo by to navždy a tomu my křesťané říkáme peklo. Ježíš tu opuštěnost prožil a byla pro něho tak strašlivá, že volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.“ To by byl náš osud. On to nesl za nás a tak se nám díky této jeho bolestné smrti na kříži smrt stává pouhou situací, ve které si nás Bůh dá z jedné ruky do druhé. Nic víc už smrt není. To jsme získali, že za nás Ježíš zemřel. Tedy ještě jednou, získali jsme víru, odpuštění a věčný život. Týká se to každého, kdo si o to řekne a kdo o to stojí, aby každý, kdo se podívá na kříž s nadějí a láskou získal od Pána věčný život.
Amen