Ježíše Krista Krále

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 34,11-12.15-17
2. čtení: 1 Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46
Představte si, že od náhodného kolemjdoucího dostanete stírací los, a když jej doma setřete, tak zjistíte, že jste vyhráli milion korun. A teď si představte, že jste investovali do cenných papírů a oni ze dne na den ztratily většinu hodnoty a vy jste přišli téměř na mizinu. Tak i takto by šlo charakterizovat to dnešní evangelium, jako obrovské překvapení, jak pro jedny, tak pro druhé!
No Pane, počkej, o čem to tady hovoříš, vždyť já se snažím pravidelně modlit, chodit do kostela a najednou říkáš, že jak jedni, tak druzí budou obrovsky překvapeni, protože ani jedni ani druzí nečekali, že budou zařazeni tam a tam. Tak v čem spočívá spása?
A odpověď je, čím žiješ. Jestli dobro, které konáš, děláš kvůli lidem, anebo proto, že je tvojí součástí. Uvedu příklad: jako novokněz, dva dny po primici jsem jel na děkovnou mši svatou do Znojma, kde jsem působil jako jáhen a když jsem do Znojma dojel, zrovna u fary stála mladá slečna, kterou jsem nikdy předtím neviděl, a vypadala velmi nervózně, tak jsem se jí zeptal, koho hledá a ona mně odpověděla, že o. Jindřicha, protože s ním se měla setkat ohledně zpovědi a duchovního rozhovoru, ale o. Jindřich dlouho nešel. V úterý pravidelně chodil na LDN a někdy kvůli zpovědím a zaopatřování se tam zdržel. Tak jsem slečně nabídl, že jsem také kněz a pokud jí to nevadí, že jí vyslechnu a také mohu poskytnout svátost smíření. Slečna souhlasila a vše potřebné jsme vykonali, řešila určitý rozcestník svého života.
Na tuto příhodu jsem velmi rychle zapomněl, až téměř po roce na jednom pohřbu v Telči, právě tato slečna, dnes již mladá paní za mnou přišla mně poděkovat, že právě ta zpověď odstartovala důležité rozhodnutí v jejím životě a protože jsem dnes pohřbíval někoho z jejího příbuzenstva, tak je ráda, že mne může znovu vidět a poděkovat. Podobně, když jsem se od jedněch svých přátel dozvěděl, že měli těžkou autonehodu a leží v Třebíčské nemocnici, tak jsem vzal jejich maminku a rozjel jsem se za nimi. Od té doby, kdykoliv je navštívím, tak mně to dává k dobru a přitom si nemyslím, že bych vykonal něco zvláštního.
Ale abych nemluvil o sobě. Blízko Telče v Borovné jsem se seznámil s jednou paní, která se jmenuje Růženka Doupníková. Paní Růžence je dnes 93 let a celý život zůstala sama, protože se starala o svého bratra, který po své svatbě a rozpadu manželství měl sebevražedné sklony, proto paní Růženka s ním zůstala a pečovala o něj. Tuto informaci jsem se nedozvěděl od ní, ale od lidí kolem ní, ona to brala za samozřejmost. A přesto, že kvůli bratrovi, který již zemřel, se nikdy nevdala, tak rovněž nikdy nezahořkla. Je to taková dobrá duše, která se dokáže radovat z každé maličkosti. Dokonce v létě, kdy už nebyla ve svém domečku, ale na LDN v Dačicích, tak i ten pokoj na LDN dokázala svojí skromností a radování se ze všedního dokonale prozářit. Nyní je u řádových sester v Jaroměřicích nad Rokytnou, ještě jsem tam nebyl, ale od svého kolegy kaplana Telčského vím, že i tam působí na všechny úplně stejně pozitivně.
Na druhou stranu kamarádův otec se utopil ve vaně, protože nezřízeně pil. A nemohu říci, že by to byl vyloženě špatný člověk, rovněž vykonal mnoho dobrého, ale démon alkoholu jej zcela dostal. Dokonce dostal dvě varování, protože než se mu stala smrtelná nehoda, kdy utonul doma ve vaně, tak jej dvakrát předtím jeho syn z té vany zachránil. Ale ani tato velká Boží řeč mu nestačila.
Proč o tom mluvím? Protože není možné na jednu stranu žít tak a na druhou jinak. Čím žiješ, to z tebe vychází, ať si to uvědomuješ nebo ne. Pokud jsi zaměřen na dobro, tak děláš dobré skutky a ovlivňuješ své okolí, ať si to uvědomuješ nebo ne. Například, když jsem zmínil paní Růženku, tak nikdy si nemyslela, že dělá něco mimořádného. Naopak, když jsem zmínil kamarádova otce, tak se stále zmiňoval o tom, co pro ostatní všechno dělá a většinou to byla i pravda, ale nakonec to možná tak úplně nestačilo. Nakonec, jak to s ním dopadlo u Božího soudu nevím a modlím se za to, aby dobře, ale je to určité varování, které je obsaženo i v dnešním evangeliu, protože ani ti po Boží levici si neuvědomovali, že dělají něco špatného, stejně jako ti, co byli po Boží pravici, si neuvědomovali, že dělali něco výjimečného.
To je také poselství dnešního evangelia a smyslu celého křesťanství. V křesťanství je sice důležité dodržovat určité zásady, ale ne pro ty zásady samé, ale proto, abychom byli citlivější a vnímavější jednak k sobě a jednak k druhým. Abychom byli naplněni Duchem sv., který právě skrze nás bude vycházet, ať si to člověk uvědomuje nebo ne. A to je nakonec to hlavní pro náš život.
A tak Tě Pane, prosím, dovol mně stále více se stávat Tvým nástrojem, kterému nejde o slávu tohoto světa, ale o to, abych skrze Tvého Ducha nacházel radost v těch obyčejných věcech, které jsi mně dal a abych skrze tu radost, kterou budu mít ve svém srdci, obdarovával i druhé, ať si to uvědomuji, či ne.
Amen