3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení Iz 8, 23b 9,3
2. čtení 1 Kor 1,10 – 13.17
Evangelium Mt 4, 12-23
Dnešní evangelium nám hovoří o začátku veřejného působení a povolání k hlasatelské službě Ježíše Krista. Tuto činnost Ježíš nekonal sám, ale vybírá si i své nejbližší spolupracovníky. Jako první dva bratry Šimona a Ondřeje, následně další dva bratry Jakuba a Jana. Úryvek dnešního evangelia tedy hovoří o Božím povolání a k tématu povolání bych vám rád řekl jeden příběh. Pavel, mladý lékař, vykonal právě s úspěchem státní zkoušku. Má přítelkyni, které slíbil, že se s ní ožení. Před tím ale pojede do Anglie. Cestu mu financují rodiče jako odměnu za ukončení vysoké školy. Pavel nastupuje cestu. Sotva letadlo vystoupalo do výšky, hlásí kapitán, že jeden motor má poruchu a ani druhý že nepracuje spolehlivě. Motory skutečně vynechávají. Jsou okamžitě prováděna všechna bezpečnostní opatření, pasažéři dostávají kyslíkové masky a plovací vesty. Zpočátku cestující jeden přes druhého křičeli, nyní je mrtvé ticho. Letadlo se řítí k zemi velkou rychlostí.
Pavlovi projde v jediném okamžiku hlavou celý jeho život. Ví, že je u konce. Myslí na Boha a začíná se modlit. Slibuje: „Když budu zachráněn, nasadím svůj život pro lidi ve třetím světě. A když mě má dívka nebude chtít následovat, nevezmu si ji, i když ji velmi miluji. Vzdám se velkého lékařského příjmu a významného postavení ve společnosti.“ Letadlo skutečně ztroskotá, ale Pavel je jako zázrakem zachráněn. Po návratu domu mu nabídnou dobré místo v soukromé klinice. Byl totiž vybrán na základě svých schopností z 90 uchazečů. Pavel si vzpomíná na svůj slib, který dal Bohu a neví, jak se má rozhodnout.
Bratři a sestry na příběhu Pavla je vidět jak je někdy těžké se rozhodnout pro Boží věci, lehké to neměl ani Ježíš, když začal svoje misijní působení a ani jeho učedníci, kteří kvůli Kristu museli opustit své domovy. Nakonec plně jednoduché to nemá žádný z nás, protože skrze křest je každý z nás povolán k službě Bohu a tato služba není vždy úplně jednoduchá. To by ale žádného z nás nemělo odradit, protože víme, že Bůh nesmírně miluje každého člověka a chce, aby každý z nás byl šťasten. Také říká: cokoliv jste vykonali pro toho nejnepatrnějšího, pro mne samotného jste vykonali. A nabízí nám odměnu, jakou si my sami ani nedokážeme představit.
Možná Vás i zajímá, jak to dopadlo s Pavlem z našeho příběhu. Pavel po mnoha bezesných nocích, po nejistotě a zoufalství přece nedodrží svůj slib a nastoupí lákavé místo v soukromé klinice. Za krátkou dobu jej stihne velmi těžká automobilová nehoda, kterou sám zavinil a jeho vlastní život se nevyvíjí tak, jak si představoval. Víte u Božího volání je ještě jedna věc nesmírně důležitá, a to, že Bůh ví daleko lépe než my sami co potřebujeme k dosažení životního štěstí a pokud nás Bůh volá, neměli bychom jeho hlas ignorovat.
Amen