21. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 22, 19-23
2. čtení: Řím 11, 33-36
Evangelium: Mt 16, 13-20
Radost dnešního evangelia je v tom, že Pán svoji církev postavil na lidech, jako jsme my. Samozřejmě, že těžko se můžeme srovnávat s apoštoly, pro jejich nasazení pro Pána, pro jejich horlivost, lásku, vydanost až k smrti Ježíše následovat, ale byli to lidé, kteří měli rovněž své slabosti. A velikost našeho Pána je v tom, že to svoje dílo, které tady započal k záchraně celého světa, si dovolil postavit na takových lidech. A to je veliká věc a je možná dobré si všimnout toho rozhovoru Pána s Petrem, než jej Pán vyzdvihne slovy: „ty jsi Petr skála,“ protože ten dialog následování by asi měl zakusit každý z nás. Ježíš se ptá svých učedníků, za koho lidé pokládají Syna člověka. Pochopitelně, že Pán to nějak věděl, ale dal učedníkům prostor, aby se nad tím zamysleli. A je to dar pro nás, když si některé otázky položíme. Co mluví lidé o Ježíšovi?
Určitě Pán netrpěl krizí vlastní identity a o tom to také není. Ale bylo velmi důležité, aby si ti učedníci sami položili otázku: „kým je pro mě Ježíš?“ A to je otázka, která má hýbat našim životem, protože poznání Ježíše souvisí s láskou k němu. A láska s poznáním, k tomu, aby člověk někomu dal svůj život, tak toho musí hodně milovat. A musí ho dobře znát a musí mu věřit. A Pán dal svůj život za nás a chtěl, abychom my dali svůj život jemu. A proto je tak důležité, abychom pochopili, kdo On je. My samozřejmě v tom poznání rosteme, tak jak se Pánu přibližujeme, jak nás Duch sv. vede. Jak děláme zkušenost krok za krokem. Jak roste naše láska k němu, protože láskou poznáváme a poznáním zase láska roste. A myslím, že jedním pilířem našeho křesťanství by mělo být to, kdo je pro mě Ježíš a kdo jsem pro něho já. A jak moc jsem člověkem, který tomuto Pánu opravdu dal svůj život a zamiloval si ho celým srdcem. Že je ochoten, tak jako ti apoštolové nakonec dát všechno. A není možné, aby nás Pán vedl jinou cestou, než dát všechno, protože to je jeho cesta.
A tak můžeme prosit při této mši svaté Ježíše, aby nám ukázal svoji tvář, aby nám dal poznat kým skutečně je. Abychom stále hlouběji žasli nad tím, jak je krásný, jak je plný lásky a slitování, protože už to samo bude měnit svůj život a povede nás blíž k němu při té cestě následování.
Amen