4. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 4, 8-12
2. čtení: 1 Jan 3, 1-2
Evangelium: Jan 10, 11-18
Dobrý pastýř, v čem spočívá ta dobrota, toho pastýře? V evangelium je to vysvětleno, právě ve vztahu k těm ovcím. Jeho dobrota se projevuje tou péčí a starostlivostí a hlavně tím, že ten pastýř naprosto nepochopitelně dává život za své ovce.
Ukažte mi v lidské sféře pastýře, který za ty ovce položí život? Ukažte mi lékaře, který za své nemocné vezme na sebe jejich nemoci? Ukažte mi soudce, který se nechá odsoudit za ty, kteří jsou odsouzeni k trestu smrti? Nikdo, nikdy jiný.
Proto je pro nás tak důležité zahledět se na Ježíše a na tu jeho ochotu identifikovat se s námi úplně ve všem. A z úžasu nad tím zatoužit po tom, abychom se my identifikovali s ním, protože to je cesta. Ve chvíli, kdy zjistíme, že skutečně ve všem spojil s námi svůj život a najednou poznáme, že to je někdo, kdo nás miluje více, než každý jiný na tomto světě, že pro nás nikdo nikdy neudělal to co On, že o nás nikdo nestojí, tak jako On. Že nám není nikdo tak blízko jako On, tak vyroste v našem srdci touha být s ním natolik, že zatoužíme se s ním identifikovat.
A to je Boží záměr s člověkem. To je to povolání, které dává každému z nás. Abychom se natolik spojili s Ježíšem, že se proměníme v něj. Tak jako se proměňují v jedno dvě milované bytosti, stále více se k sobě připodobňují.
Nedávno mně kdosi říkal, jak pozoroval manželský pár, kdy si manželé  byli za léta společného života  podobni. A nejde jen o záležitost gest, slov a slovních obratů, ale jde o to, že když ti lidé mají stejného Ducha lásky, tak tento Duch je zevnitř připodobňuje sobě navzájem. A my jsme takto povoláni se připodobnit Kristu a spojit se s ním. A to je klíč k naplnění svého života.
A já bych Vás chtěl povzbudit, abychom v tomto smyslu skutečně prosili nejprve za nás samotné, abychom byli lidmi, kteří se touží identifikovat s Kristem a aby víc než všech lidských přání si vážili toho, k čemu Bůh člověka volá. Na to, abychom se zcela soustředili a tím nechali proměnit celý svůj život. A pak se může stát, že i ten náš život dostane zcela nový rozměr.
Amen