4. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Sam 7,1-5. 8b-12.14.16
2. čtení: Řím 16, 25-27
Evangelium: Lk 1, 26-38
V Africe u Viktoriniho jezera žije kmen, který má prazvláštní zvyk. Pojídají zvláštní druh země, což způsobuje, že už od malých dětí podléhají různým deformacím a vypadá až odporně. V jižní Americe zase některé indiánské kmeny, po vzniku civilizací, začali tak nadměrnou měrou požívat alkohol, že dnes jsou z nich úplné trosky. To jsou problémy tzv. třetího světa, ale v tzv. vyspělých zemích se projevují degenerace mnohem horším způsobem.
Nepojídáme sice žádnou zemi, ale za to pojídáme chemické výrobky, které deformují lidské tělo a zkracují nám život. Ničíme se nikotinem a alkoholu přibývá stále více. Objevují se nemoci, se kterými si lékaři neví rady. Mluví se o civilizačních chorobách a o tom, že každý z nás je odsouzen k nějakému takovému potupnému zániku. Jakoby se lidstvo řítilo do obrovské zkázy, jakoby hřích, který dříve deformoval jen duševní život člověka, stále více deformuje i lidské tělo a život člověka jako celek. A právě do této hrozné doby, tak nějak více Bůh staví člověku Pannu Marii.
Jakoby si přál, aby obnova světa, ke které je svět povolán a určen byla v duchu Mariině, protože ona je prvním křesťanem obnoveným v řádu Božím. Tak jako Bůh je nazýván Otcem všeho stvoření, tak Maria se stala matkou obnoveného světa. Matkou těch, kteří se otevřeli milosti Boží.
A těm, kdo si ji vezmou za matku svého duchovního života, otevírá jedno tajemství za druhým. Je to právě ona, která na všechny problémy života odpověděla jediným, ať se mi stane, jak jsi řekl.
Kdo jiný by se měl starat, než právě ona? Ve vědomí té bezmoci člověka, do kterého lidstvo upadlo, tím dědičným hříchem. A je nám právě tím světlem a cestou, jak vyjít z té bezmoci dnešního světa. Stojí zde Maria, která na všechno to, říká jediné: staň se mi. Jakoby vyznávala, že Bůh má vždycky dost možností, on totiž není závislý, jestli já, nebo ty.
Bůh má na to, aby vyřešil neřešitelné. Tak jako lidstvo se ocitlo neřešitelné situaci dědičnou vinou, tak Bůh si nalezl dívku, která nikdy nebyla poznamenána hříchem, tak si Bůh může obrátit i tento zkažený svět. Potřebuje však stále víc těch, kteří by šli Mariinou cestou. Kteří by pochopili, že největší cenu má ten člověk, který se nechá prozářit Bohem a v člověku vidí to jediné, že je plný Boha.
A tak Tě Matko Boží, dnes prosíme, tak, jak jsi stála u kolébky našeho duchovního života, jako jsi nám už vyprosila jistě tolik milostí, abys nás nepřestávala provázet naší duchovní cestou. A když už dnes víme, že jsme povoláni žít čistým duchovním životem, tak jak jsi žila Ty, a že se smíme stát obnoveným člověkem a nemusíme propadat hříchu, neštěstí a zoufalství. Tak nám pomoz, abychom na té cestě zůstali věrni Pánu, abychom dokázali jako Ty jít cestou jasné poslušnosti a Boží bezstarostnosti, abychom dokázali říci vždy Pánu, to jediné: Pane Ty se starej a v mém životě, ať se stane, tak jak chceš Ty.
Amen