Děti z náboženství z Lipovce na víkendovém setkání Ostrova u Machochy

O víkendu 24., 25. a 26. dubna se na faře v Ostrově u Macochy sešly děti 2. až 7. ročníku, které navštěvují hodiny náboženství. Jelikož se pobytu zúčastnilo 21 dětí, museli se jako vedoucí zapojit i žáci páté, šesté a sedmé třídy. Tentokrát jsme jako stěžejní téma vybrali vodu a křest. Povídali jsme si o tom, jak je voda pro život důležitá, zahráli jsme si hru „Co dokáže voda“ a také jsme se v kostele podrobněji seznámili se svátostí křtu. V pátek večer starší děti připravily pro svoje mladší kamarády stezku odvahy. Všichni statečně stezku absolvovali a donesli si z ní útržky textu, ze kterého se po správném složení dověděli, že je druhý den čeká další dobrodružství – hledání pokladu. Před spaním jim ještě Otec Pavel Kuchyňa promítal krátký film s křestní tématikou. V sobotu, hned po snídani děti hledaly mapu, s jejíž pomocí se vydaly na cestu za pokladem. Ten našly ukrytý v jedné jeskyni v blízkosti Ostrova. O cukrovinky a drahokamy se stihly rozdělit ještě před obědem. Po obědě následovala další hra - Křestní golf. Při ní museli soutěžící prokázat jak šikovnost golfisty, tak rozpoznávat novodobá pokušení, nebo se učili poslouchat vnitřní hlas, či přiřazovali k dobrým skutkům jejich protiklady – skutky zlé a taky zkoušeli čtení na dálku. Všichni byli podle dosažených bodů odměněni.

Navečer zbyl i čas na různé kolektivní hry, jejichž organizování se ujal Otec Pavel. Dříve než se setmělo, zapálili jsme oheň a opékali párky. Jindřich Vondál nám u táboráku hrál na kytaru a všichni jsme zpívali písně až do pozdního večera. V neděli po mši svaté se děti rozjely do svých domovů.

Věřím, že se pobyt na faře v Ostrově všem líbil a příště opět pojedou.

Musím z tohoto místa poděkovat starším klukům a děvčatům za to, že pomáhali při organizaci her i při vaření a úklidu. Dík patří také Otci Pavlu Kuchyňovi, který s námi celý víkend absolvoval a paní Pavle Čejkové, která se starala o vaření.

Mgr. Zdeňka Svobodová

Večer v pátek,

byla příprava a

pak, i

stezka odvahy

pro menší děti.

To, co jí připravovali

a Ti, kdo na ní šly

A bylo ráno

a vyrazilo se za pokladem

při kterém se objevil i hrad

nakonec se v jeskyni

objevil i poklad

Odpoledne

byly různé soutěže

i vyhodnocení

a předání cen

nakonec večer,

byl táborák.

Vše vyvrcholilo, společnou mší svatou v neděli.