1. sv. přijímání

14. června bylo v našem kostele 1.sv. přijímání. Tuto svátost přijali: Leonka Štěpaníková, Jan Zouhar, Jiří Bednařík z Lipovce, Stanislav Vymazal, Jakub Jarůšek z Holštejnu a Jan Čejka z Roztání. Velké díky patří především paní Mgr. Zdeňce Svobodové, která děti připravovala v hodinách náboženství. Všem prvokomunikantům přejeme vytrvalost ve víře a mnoho plodů ze svatého přijímání. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44