Děkanátní setkání dětí z náboženství v Bořitově 22.5.2018

Asi 130 dětí z naší diecéze se za krásného počasí sešlo v Bořitově u místního kostela. Otec Jiří Kaňa v kostele děti přivítal a setkání začalo společnou modlitbou.
Děti pak byly rozděleny do 10 skupinek a plnily úkoly na 10 stanovištích. Např. proměňovaly vodu ve víno, četly z Písma svatého, zkoušely sílu na lanových překážkách, doplňovaly vynechaná slova v modlitbě Zdrávas, Maria atd.
Na konci čekalo děti překvapení. Za odměnu si navlékly korálky za každý splněný úkol na stanovišti a společně s křížkem si vytvořily růžencový desátek. Posilnily se párkem a oplatkem. Závěrečná slova řekl děkan Václav Trmač a všichni společnou modlitbou poděkovali za krásně prožité dopoledne. Děti odcházely příjemně duchovně naladěné.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12