Víkendové setkání dětí v Lipovci na faře podzim 2016

Víkendový pobyt na faře
O víkendu 21., 22. a 23. října se na faře v Lipovci sešlo ke společnému pobytu dvacet žáků z 1. až 9. ročníku základních škol z Lipovce a Ostrova, kteří navštěvují hodiny náboženství. Jako každým rokem, tak i tentokrát, byl pobyt tematicky zaměřen, a jelikož papež František vyhlásil letošní rok Rokem milosrdenství, vše se točilo kolem čtrnácti skutků milosrdenství, o kterých církev učí.
Děti se seznamovaly s jednotlivými skutky a prostřednictvím her si mohly uvědomovat potřebu jejich konání v běžném životě. Dělily se o vlastnoručně upečený chléb, hrou s vodou měly pochopit, že mnozí lidé na naší planetě nemají vodu a musí pro ni chodit daleko. Také se učily, že máme navštěvovat nemocné, těšit zarmoucené, pečovat o hroby našich zemřelých, vzájemně si odpouštět, trpělivě snášet obtížné lidi, radit pochybujícím i napomínat hříšníky a konat další skutky tělesného a duchovního milosrdenství.
Starší připravili v pátek večer pro ty mladší stezku odvahy, na kterou se všichni náramně těšili.
V sobotu jsme navštívili lanové centrum a cestou jsme hráli opět tematické hry. Po splnění jednotlivých úkolů dostávaly děti samolepky se symbolem milosrdenství, které si lepily na papírová srdce. Večer byl tradiční táborák s opékáním párků. U ohně se vyprávěly vtipy a dávaly se hádanky. Před spaním nám pan farář promítal animované biblické příběhy, které s tématem milosrdenství úzce souvisely.
Pobyt jsme zakončili nedělní mší svatou. Po ní se děti rozešly do svých domovů.
Víkendový pobyt se vydařil i díky teplému a slunečnému počasí. Děti prožily mnohá dobrodružství, zahrály si zajímavé hry a snad si do běžného života odnesly i něco poučného o tělesných a duchovních milosrdenstvích. Děkujeme Otci Pavlovi, že nám poskytl přístřeší a několika ženám, které se staraly o stravování.
Mgr. Zdeňka Svobodová

Jídlo je vždy důležité

A pak byla

stezka

odvahy

Večer bylo promítání

Náš program

Ranní snídaně

Další hra

týkající se milosrdenství

A šlo se

na výlet

Nakonec jsme došli

k Velké dohodě

Následovala

svačina

Večer

byl

táborák

Velké díky za celý víkend Zdeňce Svobodové, Janě Zouharové, Evě Musilové, Anně Sedlákové a Anně Novotné

Bohu díky