Víkend dětí z náboženství na faře v Ostrově 2018

Na ostrovské faře o předposledním dubnovém víkendu se opět sešly děti z 1. až 7. ročníku základních škol z Lipovce a Ostrova, které navštěvují hodiny náboženství. Tentokrát jsme pobyt zaměřili na téma přátelství. V pátek v podvečer se děti, které byly na takovém pobytu poprvé, seznámily s ostatními účastníky. Potom jsme spřádali z vlny pavučinu mezilidských vztahů. Na závěr této hry jsme si názorně ukázali, jak snadno se dají mezilidské vztahy zpřetrhat. Večer se promítal biblický příběh o králi Davidovi, o jeho hrdinských činech a jeho přátelství s Jonatanem. V sobotu ráno jsme se vydali na pěší výlet na hrad Blansek. Cestou kolem horního můstku propasti Macocha jsme pokračovali dolů pod Salmovku a potom do kopce k zřícenině hradu Blansek. Aby nebyla cesta v horku tolik náročná, dělali jsme zastávky a hráli různé hry. Když jsme vyšplhali až do hradního paláce, bylo poledne. Ve stínu stromů a hradních stěn jsme snědli svačinu, kterou nám připravily obětavé farnice a sladkosti z nalezeného pokladu, zahráli si hru podobnou pexesu a vydali se na cestu zpět. Nevraceli jsme se stejnou cestou, ale prošli jsme lipovou alejí do Nových Dvorů a zde jsme nasedli na autobus a jeli do Ostrova. Protože byl horký den a teploty dosahovaly letních hodnot, byla většina z nás vděčna za to, že nemusí šlapat pět kilometrů zpět. Na faře nás čekal pozdní oběd, který pro nás připravily místní ženy. Po krátkém odpočinku hrály děti vybíjenou, zkoušely střílet na terč z luku a prakem na kbelík, který představoval Goliáše. Večer byl táborák s opékáním špekáčků a po něm se promítal druhý díl filmu o králi Davidovi. Někteří byli natolik unaveni celodenním hemžením, že usnuli ještě dřív, než se začal film promítat.
V neděli jsme náš víkendový pobyt zakončili účastí na mši svaté v místním kostele sv. Maří Magdaleny a rodiče si děti po snídani odvezli domů.
Počasí nám tentokrát přálo více než v loňském roce. To jsme museli pro déšť se sněhem naše putování kolem Ostrova předčasně ukončit a uchýlit se do vyhřáté fary. Hold dubnové počasí je nevyzpytatelné.
Děkuji všem, kteří při organizaci víkendového pobytu pomáhali. Věřím, že všech 24 dětí zažilo na vlastní kůži přátelství a kamarádství a bude na pobyt rádo vzpomínat.
Mgr. Zdeňka Svobodová

Začínáme v pátek večer

Ráno na cestě

Na cestě se hrály různé hry

Společná fotka na hradu u Nových Dvorů

Odpočinek po náročné cestě

A cesta zpět na faru

Brzy bude oběd

Odpolední program

Večerní vyhlašování výsledků za kvíz, který vyrobila Gabriela Musilová

Bohu díky a díky také všem, kteří tento víkend pomohli připravit.