Víkend dětí z náboženství z Lipovce a Ostrova 2015

Víkendový pobyt

O víkendu 2., 3. a 4. října se na faře v Ostrově u Macochy sešlo ke společnému pobytu dvacet žáků z 1. až 8. ročníků základních škol z Lipovce a Ostrova, kteří navštěvují hodiny náboženství. Jako každým rokem byl pobyt i tentokrát tematicky zaměřen. Nosným tématem bylo Desatero. Mnohé z dětí se už se zněním Desatera seznámily v hodinách náboženství, ale pro ty nejmladší to bylo něco nového. Hned v pátek v podvečer za námi přišel vzácný host - Mojžíš, který dle Bible kamenné desky Desatera od Boha dostal a také je přinesl s sebou.
Ke každému z přikázání jsme si četli nebo vyprávěli příběh, který napsala paní Jarka Cýrusová z Brna. Poté jsme hráli hru, která nějak souvisela s právě přečteným či převyprávěným příběhem, a tak si děti mohly každé přikázání lépe zapamatovat. Podle prvního příběhu víme, že ten nejlepší, kdo nás může vést životem, je Bůh. Po vyprávění ke třetímu přikázání „Pomni, abys den sváteční světil“ jsme si nejprve museli vysvětlit význam slova „pomni“ a potom za svitu svíčky každý vyprávěl o tom, jak prožívá on sám neděli nebo co o nedělích nejraději dělá. V pátek večer šesťáci, sedmáci a osmáci připravili pro ty mladší stezku odvahy, na kterou se všichni náramně těšili.
V sobotu jsme se seznámili se zbylými sedmi přikázáními a zase hráli související hry. Asi nejvíce se líbila jízda na skateboardu při přikázání „Nezabiješ!“ a také hra „šavle“ u přikázání „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému“.
I piškvorky měly mezi dětmi úspěch, neboť si mohly odpočinout před zpáteční cestou z Macochy a za odměnu dostaly sladkosti. Na závěr pěšího výletu je čekalo hledání pokladu. Do pokladu jsme dali věci, které mají připomínat příběhy, které jsme četli, nebo hry, které jsme hráli v souvislosti s Desaterem. Večer byl tradiční táborák s opékáním párků. U ohně se vyprávěly vtipy a dávaly se hádanky. Před spaním jsme ještě četli příběh o Toníkovi, který se učil poslouchat svoje svědomí.
Víkendový pobyt jsme zakončili nedělní mší svatou. Po ní se děti rozjely do svých domovů.
Všem účastníkům se pobyt líbil a příště pojedou určitě zas. Prožili mnohá dobrodružství, zahráli si zajímavé hry a poznali nové kamarády.
Mgr. Zdeňka Svobodová

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65