Víkend dětí z náboženství na faře v Ostrově 2017

Na ostrovské faře o předposledním dubnovém víkendu bylo opět živo. Sešly se zde děti z 1. až 9. ročníku základních škol z Lipovce a Ostrova, které navštěvují hodiny náboženství. Jelikož to byl také první víkend po Velikonocích, byl pobyt tematicky zaměřen právě na velikonoční události. Hned v pátek jsme si připravili večeři z nekvašených chlebů s hořkými bylinami. Po setmění přichystaly starší děti stezku odvahy a na dobrou noc všichni zhlédli kreslený film.
V sobotu jsme se vydali na „Cestu ke vzkříšení“, jak jsme nazvali sobotní program. Děti se rozdělily do čtyř družstev, velitelé družstev dostali hrací kartu, na kterou se zapisovaly získané body, a s mapou trasy jsme putovali vstříc dobrodružstvím. Cesta začínala u kříže před kostelem, pokračovala k Balcarce a přes Vintoky, hřbitov a ulici Sadová zpět ke kostelu, k soše Vzkříšeného Krista. U každého kříže jsme se zastavili a plnili různé úkoly, které byly inspirovány velikonočními událostmi – slavný vjezd Ježíše na oslíkovi do Jeruzaléma, kladení šatů na královskou cestu, vytrvalost s rozpaženými pažemi, úhledné skládání roušky na co nejmenší čtvereček, balení jednoho hráče z družstva do plátna a další úkoly, za které družstva dostávala body. Jelikož nám počasí nepřálo, museli jsme naše putování po odchodu ze hřbitova předčasně ukončit a vrátit se na faru, kde jsme dokončili poslední soutěže. U sochy Vzkříšeného Krista děti našly klíč k truhlici, ve které byl ukryt poklad. Na faře nás čekal výborný oběd, který pro nás připravily místní farnice. Po obědě děti vyráběly z těstovin obrázky a některé dívky si vyrobily i velikonoční svíci - paškál. Protože se počasí mírně zlepšilo, mohli jsme udělat na dvoře fary oheň a opéci si párky. Ještě před tím jsme však otevřeli truhlici a rozdělili jsme mezi děti sladký poklad. Kromě cukrovinek našly děti v truhlici předměty, které symbolizovaly sedm darů Ducha svatého. Ty v neděli při mši svaté přinášely společně s obětními dary - chlebem a vínem v průvodu k oltáři a ke každému symbolu vysvětlovaly přítomným jeho smysl. V neděli ráno jsme také udělali vyhodnocení víkendové soutěže a rozdali medaile.
Přesto, že nám počasí nepřálo, víkendový pobyt se vydařil. Děti z obou škol se navzájem seznámily, zahrály si zajímavé hry a zasoutěžily si. Děkujeme otci Pavlovi, že s námi strávil celý víkend a také ženám, které se staraly o stravování.
Mgr. Zdeňka Svobodová

Začínalo se v pátek večer

Každý se zapojil, jak uměl

Naši nejmladší

Hrály se i různé hry

A byla večeře, motivována poslední večeří Páně

Rovněž byla stezka odvahy

Ráno se šlo hledat sedm darů Ducha svatého,

které byly u jednotlivých křížů v Ostrově a kolem Ostrova

Byl vypátrán a otevřen poklad

A bylo i opékání

Nakonec vše bylo zakončeno ranní mší svatou v neděli

Při přinášení obětních darů se přinášelo i sedm motivů darů Duchy svatého

Díky především Zdeňce Svobodové za vytvoření celého programu a následném uskutečnění, rovněž děkuji Martině Pekárkové, Klárce Pekárkové, Danieli Sedláčkové, Haně  Sedlákové a Anně Vašíčkové za pomoc s programem a vařením.

Díky moc P. Pavel