Ukazovací Otčenáš

Jak se dá modlit nejen slovy, ale celým tělem

1

2

3

4

5

6

7

8

9