Víkendový pobyt dětí z náboženství v Lipovci na faře 2018

V pátek se hrály různé hry na faře a pak byla stezka odvahy

Večerní modlitba

Večerní promítání

Večeře a ranní snídaně byla sponzorována Pekárnou Blansko a.s.. Bylo to moc dobré a moc děkujeme.

 

Pak jsme vyrazili po stopách apoštola Pavla

Museli jsme vyluštit různé šifry, abychom jsme se dostali dál

Nakonec jsme došli na Velkou dohodu

Na Velké dohodě jsme si zahráli i různé hry

A pak jsme se vrátili na faru zpět, kde jsme se z Bible dovídali další informace a apoštolu Pavlovi

Za dopolední putování, pátrání a luštění šifer, následovala odměna

Potom díky Vlaďce, jsme dělali různé vytráže, obrázky a další výtvarné divy, na motivy apoštola Pavla

A večer byl táborák

Kdo chtěl, mohl si ještě vyrobit nějakou drobnost na památku domů

A také si zahrát ještě nějakou hru na faře

Před spaním večerní modlitba

Ráno na mši svaté

Moc děkuji Pekárně Blansko a.s. za sponzorký dar pečiva, chléb, rohlíky, koblihy, Zdeňce Svobodové za celý víkend, Vlaďce Ševčíkové - za pomoc s programem a Ivaně Stloukalové, Anně Sedlákové a Janě a Bohunce Zouharové za pomoc s vařením a chystáním jídla. P. Pavel