Mezigenerační setkání - farní kavárna prosinec 2022