Mezigenerační setkání - farní kavárna listopad 2019