Farní den Lipovec 2021

Kovář

a jeho výrobky

Díky všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci farního dne i všem, kdo přišli, jak z blízkého, tak dalekého okolí. P. Pavel Kuchyňa