Mezigenerační setkání - farní kavárna prosinec 2019 + tvoření adventních kalendářů

Díky především Bohunce Ševčíkové za přípravu a tvorbu adventních kalendářů s dětmi.