Traktory pro Tanzánii

Dnes nám P. Jan Kotík, vyprávěl o Tanzánii, kam farnost Brno - Řečkovice před 7 lety vyslala traktory a každý rok tam jezdí, jak na pastorační návštěvu, tak na pomoc se zemědělstvím.