Mezigenerační setkání - farní kavárna září 2019

1. září 2019 byla v komunitním centru farní kavárna, kdy se setkali lidé různých generací ke krátkému posezení nad kávou, čajem a malými dobroty. Setkání se velmi vydařilo.