16. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 18, 1-10a
2. čtení: Kol 1, 24-28
Evangelium: Lk 10, 38-42
Bratři a sestry,
dnešní evangelium nám hovoří o návštěvě Ježíše u svých přátel v domě Marie a Marty. Bylo by dobré si představit, co bychom dělali my sami, kdyby k Nám domů přišel Ježíš. Určitě byste chtěli mít vše dobře naklizené, připravit co možná nejlepší jídlo a vůbec se chtít postarat o to, aby se u Nás cítil dobře. To je jistě velmi důležité a takový byl postoj Marty. Ježíš ale především touží po osobním setkání a nezáleží mu tolik na věcech vnějších, i když i ty jsou také velmi důležité, ale především na věcech vnitřních. Marta je však zcela pohlcena starostí o vnější dokonalost, a tak zcela zapomíná, proč je vlastně Ježíš přišel navštívit. Ježíš přichází k Marii a Martě jako ke svým přátelům a pouze touží, aby ony dvě byly s ním. Marie to chápe a je s Ježíšem. Marta to sice vnitřně také asi ví, ale pro starost všedních povinností tuto potřebu v sobě potlačí a ještě kritizuje Marii, že jí s její činností nepomáhá. Dalo by se říci, že na svou sestru žárlí. Zatím co ona tady sedí, já všechno musím odřít sama?
Nesmíme však zapomínat, že Marta si sama zvolila, úděl pozorné hostitelky. Abych jí mnoho nekřivdil, tak podle Izraelského zvyku se hostu v domě má dát jenom to nejlepší, zvláště když se jedná o velmi významného hosta. Problém ale je ve způsobu přijetí. Marta se chová trochu jako farizeové, kteří také Ježíše pozvali do svého domu a dávají mu jen to nejlepší, ale v podstatě se s Ježíšem osobně nesetkávají a pouze se před ním předvádějí, jak vše mají dokonale nachystané.
Marie se sice nechová jako nejpozornější hostitelka, ale touží po Ježíšovi jako takovém a díky tomu může být vnitřně proměněna. Ježíš totiž Martě nevyčítá pozornost o jeho vnější blaho, ale vyčítá jí její závist vůči Marii a hlavně nepochopení důvodu Ježíšovi návštěvy. Ježíš k nám totiž nepřichází jako strávník, ale jako ten, kdo nás chce vnitřně proměnit a uzdravit. Problém ale je, že Marta pro starost o vnější věci si tohoto není vůbec vědoma.
A možná bychom to mohli přenést i na nás. I my sami při každé mši svaté máme možnost přijmout Tělo Páně, tedy osobně se setkat s Ježíšem Kristem ve svátosti oltářní. Možná bychom si mohli položit ruku na srdce a zamyslet se, jestli jsme na toto setkání po vnitřní stránce dobře připraveni anebo se staráme o všechno možné jako Marta a na samotného Pána vlastně nemáme ani čas. Kéž se dokážeme rozhodnout tak, jak se rozhodla Marie v dnešním evangeliu.
Amen