Květná neděle

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Lk 22,14-23,56
K tomu dnešnímu dlouhému úryvku s Písma jen několik slov.
Nepřeji Ti, abys nezakusil žádnou bolest,
protože už ji stejně dávno znáš.
Víš také, že utrpení zušlechťuje,
že slzy očišťují srdce a bolest že zároveň zraňuje i posiluje.
Něco bych Ti ale přeci jen rád popřál:
Abys byl za všechno vděčný,
i když se Ti to třeba nelíbí.
Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které jsi zažil,
i když jich možná není až zas tolik.
Abys byl statečný,
i když si myslíš, že už to nejde.
Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval,
protože kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho.
Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit,
i když se zdá nedosažitelný.
Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu,
ale po celý rok aby Ti pomáhaly.
Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový,
a když udělá chybu, abys mu odpustil a ne opustil.
Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž Tě pojí láska.
Nezapomeň, že každá růže má trny, ale přesto je krásná.
Amen


Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7

2. čtení: Flp 2,6-11

Evangelium: Lk 22,14-23,56

K tomu dnešnímu dlouhému úryvku s Písma jen několik slov.

Nepřeji Ti, abys nezakusil žádnou bolest,
protože už ji stejně dávno znáš.
Víš také, že utrpení zušlechťuje,
že slzy očišťují srdce a bolest že zároveň zraňuje i posiluje.
Něco bych Ti ale přeci jen rád popřál:
Abys byl za všechno vděčný,
i když se Ti to třeba nelíbí.
Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které jsi zažil,
i když jich možná není až zas tolik.
Abys byl statečný,
i když si myslíš, že už to nejde.
Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval,
protože kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho.
Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit,
i když se zdá nedosažitelný.
Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu,
ale po celý rok aby Ti pomáhaly.
Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový,
a když udělá chybu, abys mu odpustil a ne opustil.
Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž Tě pojí láska.
Nezapomeň, že každá růže má trny, ale přesto je krásná.

Amen