Jarní brigáda

Na první jarní brigádu přišlo

18 mužů

Odváželi jsme nepotřebný materiál

a kopali

přívod plynu na faru.

Též byly dokončovány, řemeslné práce

Zem byla velmi kamenitá,

ale naše odhodlání

silnější.

I počasí se

vydařilo.

Každý přiložil

ruku

k dílu

a bylo

to

znát.

I o. Pavel

se zapojil

Jednotlivec

mnoho

neudělá,

ale parta chlapů

mnoho.

Všem Vám,

velké

díky.