Opravy a výmalba soklu dokončena

1

2

3

4

5

6

 Tento projekt byl podpořen z dotace z ministerstva kultury.