Kopání vodovodní přípojky

Všem brigádníkům velké díky

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11