Zateplení přístavku fara

1

2

3

4

5

6

Tento projekt se uskutečnil za pomocí dotace z Jihomoravského kraje.