Rekonstrukce menzy oltáře

Velké poděkování patří Josefu Strejčkovi za celkovou rekonstrukce menzy hlavního oltáře v kostele.