6
Led

24. prosince - noc

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 9, 1-3. 5-6
2. čtení: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14

6
Led

4. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14.16
2. čtení: Řím 16, 25-27
Evangelium: Lk 1, 26-38

6
Led

3. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 61, 1-2a. 10-11
2. čtení: 1 Sol 5, 16-24
Evangelium: Jan 1, 6-8. 19-28

6
Led

2. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 40, 1-5. 9-11
2. čtení: 2 Pt 3,8-14
Evangelium: Mk, 1, 1-8
Dnešní liturgické texty mají jedno společné téma. Připravte svou cestu Pánu, aby po ní mohl kráčet až k našemu srdci. Jak? Povím Vám jeden příběh.

6
Led

1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 63, 16b-17, 19b; 64,2b-7
2. čtení: 1 Kor 1, 3-9
Evangelium: Mk, 13, 33-37

6
Led

1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 63, 16b-17, 19b; 64,2b-7
2. čtení: 1 Kor 1, 3-9
Evangelium: Mk, 13, 33-37
V dnešním evangelium se praví: bděte, protože nevíte, kdy budete povoláni odejít z tohoto světa. A na téma připravenosti bych Vám rád dnes řekl jeden příběh.

5
Led

Vánoční koncert

V našem kostele jsme měli krásný vánoční koncert dětí z Lipovce a ženského pěveckého sboru Píseň Jedovnice

25
Pro

Slavnost Narození Páně

1

2

3

24
Pro

Náboženství ve školce

1

2

3

24
Pro

Adventní koncert

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS