Farní pouť do Žarošic, Bukovan a Bučovic

Farní kostel v Žarošicích

P. Josef Pohanka - farář Žarošicky

U kaple  Jana Pavla II. v Bukovanech

V kostele v Bučovicích