Velikonoční vigílie

Začínáme venku u ohně, symbolu života

Žehnání ohně a zapalování velikonoční svíce

Jáhen zpívá světlo Kristovo, protože skrze Krista máme nový život

Slavnostní chvalozpěv na úvod velikonoční vigílie

1. čtení: O stvoření světa a stvoření člověka jako obrazu Božímu

2. čtení: O Abrahámovi praotci víry, který se nezdráhal Bohu obětovat i vlastního syna

3. čtení: Přechod Rudým mořem o vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví

Epištola: skrze křest jsme ponořeni v Krista

Evangelium: svědectví žen, že Ježíš vstal z mrtvých

Žehnání křestní vody

Příprava na obnovu křestního slibu

Křest Nikoly

Křest Ludmily

Nikola přijímá biřmovací jméno Ludmila

Ludmila přijímá biřmovací jméno Jana

Přímluvy

Nově pokřtění a biřmovaní přinášejí obětní dary

Nově pokřtění přijímají poprvé Tělo Kristovo. Křest, eucharistie, biřmování jsou iniciační (uváděcí) svátosti, které křesťana uvádějí do plného společenství s Kristem a celou církví

 

Bohu díky

Všechny fotky v plném rozlišení jsou v sekci Farnost Lipovec fotky, kde si je můžete stáhnout.