Obrázky, mapy

Mapa 1768

Mapa Lipovce z roku 1768 ze zobrazením starého kostela

 

Mapa 1826

 Mapa středu Lipovce (tzv. císařský otisk stabilního katastru) z roku 1826 se zakreslením polohy

starého kostela na parcele 57. Parcela 58 - fara a hospodářské stavení, parcela 7 - farský rybník,

parcela 141 - hřbitov, parcely 142, 143 - farní zahrada

 

Katastrální mapa 1826

 Výřez indikační skicy z roku 1826. kromě starého kostela jsou na mapě zakresleny základy kostela nového.

U domů jsou uvedena jejich popisná čísla.

 

Jan Soukop

 Jan Nepomuk Soukop - farář v Lipovci v letech 1862 - 1865. Významný moravský

kněz, básník, folklorista, speleolog, skladatel textů duchovní hudby, národní buditel.

 

Kostel - kresba 1   

 Kostel podle A. Kašpárka

 

Kostel - kresba 2

Kostel podle J. Petýrka 

 

Kostel - kresba 3

Kresba Mgr. Jany Andělové