Výstavba a rekonstrukce nových toalet na faře v Ostrově 2

1

2

3

4

5

Tento projekt se uskutečnil za pomocí dotace z Jihomoravského kraje.