Santini z Telče v Lipovci

Do Lipovce přijel Pěvecký sbor Santini z Telče a svým vystoupení všechny přítomné velmi obohatil.

Díky Santinimu, že přijeli a Vám všem, kteří jste přišli.